foto 1 foto 2

Symbolika Jihomoravského kraje

ZNAK Jihomoravského kraje

Znak

Popis:

Modro-červeně čtvrcený štít, v prvním poli moravská orlice, ve druhém poli stříbrné břevno pod stříbrným temenem, ve třetím poli zlatý vinný hrozen s listem a úponkem, ve čtvrtém poli zlato-červeně šachovaná korunovaná orlice se zlatou zbrojí.

VLAJKA Jihomoravského kraje

Vlajka

Popis:

Čtvrcený list. Horní žerďové pole modré s moravskou orlicí. Dolní žerďové pole červené se žlutým vinným hroznem s listem a úponkem. Horní vlající pole tvoří čtyři vodorovné pruhy, střídavě bílé a červené, v poměru 1:2:2:2. Dolní vlající pole modré se žluto-červeně šachovanou korunovanou orlicí se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Podmínky užívání znaku a vlajky Jihomoravského kraje (doc, 26 kB)
Vzor Žádosti o udělení souhlasu pro použití znaku Jihomoravského kraje (doc, 30 kB)

Žádost je možno zasílat poštou na adresu Krajského úřadu na Odbor kanceláře hejtmana nebo na emailovou adresu znak@kr-jihomoravsky.cz.

 

LOGO Jihomoravského kraje

Logo

Popis:

Logo JMK tvoří tři silné linky obloučitého lineárního tvaru. Spodní oblouk v barvě modré znázorňující vodstvo, z něj pravým směrem vycházející oblouk v barvě zelené vystihující zeleň a nad nimi se klenoucí oblouk v barvě sluneční znázorňující slunce jako harmonicky fungující přírodní elementy. Stylizace do pevných linek a stabilní kompozice dodávají logu přesvědčivost, důvěryhodnost a jistotu. Díky tvarové dynamice loga se JMK představuje jako konkurenceschopné a rychle se rozvíjející území České republiky. Název kraje je vysazen ze základního písmového řezu kraje – Berthold Akzidenz Grotesk Bold, do jednoho řádku vpravo od loga. Je zarovnán na spodní zarážku s logem.

 

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje (pdf, 19,7 MB)

Podmínky užívání loga Jihomoravského kraje (doc, 28 kB)
Vzor Žádosti o udělení souhlasu pro použití loga Jihomoravského kraje (doc, 30 kB)

Žádost je možno zasílat poštou na adresu Krajského úřadu na Odbor regionálního rozvoje, Oddělení cestovního ruchu nebo na emailovou adresu logo@kr-jihomoravsky.cz.