Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace – pro více informací klikněte zde Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
26.06.2019

Obchvat Lechovic otevřen

Nově zprovozněný silniční obchvat o celkové délce 4,4 kilometru pozitivně ovlivní život obyvatel Lechovic na Znojemsku. Stavbu spolu s představiteli Ředitelství silnic a dálnic, které projekt na silnici I/53 realizovalo, ve středu 26. června 2019 slavnostně otevřel náměstek hejtmana Roman Hanák... 

Náhled
26.06.2019

Odlehčovací služba ve Ville Vlaďka v Lelekovicích zahajuje provoz

Jihomoravský poskytovatel sociálních služeb spolek Betanie – křesťanská pomoc otevřel ve středu 26. června 2019 v Lelekovicích odlehčovací službu pro 18 dospělých uživatelů s kombinovaným postižením... 

Náhled
26.06.2019

Ve znojemském Minoritském klášteře otevřeli expozici lapidária

V prostorách krajem zřizovaného Jihomoravského muzea ve Znojmě – Minoritském klášteře – byla ve středu 26. června 2019 otevřen zrekonstruovaný zadní trakt objektu s expozicí lapidária. Za Jihomoravský kraj se slavnostního otevření zúčastnil radní Tomáš Soukal... 

Náhled
26.06.2019

Jihomoravská vzdělávací centra letos rozdají mezi prvňáčky více než 80 tisíc vstupenek zdarma

Téměř sedm tisíc prvňáčků dostane první den nového školního roku vstupenky do jedenácti vědecko-populárních center, muzeí i architektonických památek na jižní Moravě. Díky projektu Prvňáčci v říši vědy, techniky a historie se aktuálně tiskne přes 80 tisíc volných vstupenek v celkové hodnotě přes osm milionů korun...  

Náhled
25.06.2019

Brněnské sportovní naděje převzaly certifikáty

Certifikáty potvrzující udělení dotací na sportovní přípravu převzalo z rukou primátorky Markéty Vaňkové a krajského radního Petra Hýblera v úterý 25. června 2019 na brněnské radnici celkem 51 talentovaných sportovců, kteří byli přijati do Brněnského centra sportovních nadějí.... 

Náhled
24.06.2019

Jihomoravský kraj je připraven pružně reagovat na dofinancování sociálních služeb

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 24. června 2019 schválila výzvu poskytovatelům pro doplnění žádosti o finanční prostředky pro rok 2019 na základě dohody o dofinancování sociálních služeb, které schválila vláda...  

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

 

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…