Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020 je základním strategickým dokumentem Jihomoravského kraje a statutárního města Brna pro realizaci politiky na podporu konkurenceschopnosti, založené zejména na inovacích a maximalizaci hospodářských přínosů veřejných investic do výzkumu a vzdělávání.