Schválený rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2015

Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2015 schválilo Zastupitelstvo JMK dne 18.12.2014. Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15 dnů před projednáním na zasedání ZJMK.

 

Obsah materiálu (pdf, 134 kB)

Textová část - tj. kapitola I, II.1., IV.8. a VII.3. dle obsahu (pdf, 475 kB)

Tabulková část a grafy - ostatní kapitoly dle obsahu (pdf, 1 476 kB)