foto 1 foto 2

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území – správní obvod ORP Mikulov

Analytická část Integrovaného plánu znevýhodněných území – výtah ke správnímu obvodu ORP Mikulov (pdf, 527 kB)

Workshop 31. července 2014

Workshop 12. listopadu 2014

Workshop 18. února 2015