foto 1 foto 2

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území – správní obvod ORP Hodonín

Analytická část Integrovaného plánu znevýhodněných území – výtah ke správnímu obvodu ORP Hodonín (pdf, 525 kB)

Workshop 24. června 2014

Workshop 4. listopadu 2014

Workshop 9. února 2015