Závěrečný účet JMK za rok 2012

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo dne 20.6.2013 Závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2012 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 15 dnů před projednáním v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje byl návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 

 

Obsah a textová část (doc, 578 kB)

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření JMK (pdf, 2 126 kB)

 

Příloha č. 1 - Účetní výkaz Fin 2-12M "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí k 31. 12. 2012 za vykazující jednotku" (rtf, 1 195 kB)

 

Tabulková část (xls, 3 205 kB)

 

Grafy (xls, 129 kB)