Schválený rozpočet JMK na rok 2013

Rozpočet JMK na rok 2013 schválilo ZJMK dne 20.12.2012 usnesením č. 172/12/Z 2.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

Obsah (doc, 63 kB)

Textová část (doc, 364 kB) - tj. kapitola I., II.1., IV.6., VII.3. dle obsahu

Tabulková část a grafy (xls, 851 kB) - ostatní kapitoly uvedené v obsahu