Schválený rozpočet JMK na rok 2003

Rozpočet JMK na rok 2004 byl schválen usnesením ZJMK č. 512/02/Z 16 ze dne 17. 12. 2002.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

 

 

Textová část (doc, 233 kB)

Tabulková část a grafy (xls, 620 kB)