Schválený rozpočet JMK na rok 2004

Rozpočet JMK na rok 2004 byl schválen usnesením ZJMK č. 859/03/Z 22 ze dne 18. 12. 2003.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

Textová část (doc, 266 kB)

Tabulková část a grafy (xls, 782 kB)