Schválený rozpočet JMK na rok 2005

Rozpočet JMK na rok 2005 byl schválen usnesením ZJMK č. 65/05/Z 2 ze dne 17. 2. 2005.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

Textová část (doc, 322 kB)

Tabulková část a grafy (xls, 793 kB)