Schválený rozpočet JMK na rok 2006

Rozpočet JMK na rok 2006 byl schválen usnesením ZJMK č. 448/05/Z 7 ze dne 15. 12. 2005.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

Textová část (doc, 320 kB)

Tabulková část a grafy (xls, 864 kB)