Schválený rozpočet JMK na rok 2007

Rozpočet JMK na rok 2007 byl schválen usnesením ZJMK č. 987/06/Z 15 ze dne 14. 12. 2006.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

Textová část (doc, 351 kB)

Tabulková část a grafy (xls, 826 kB)