Schválený rozpočet JMK na rok 2008

Rozpočet JMK na rok 2008 byl schválen usnesením ZJMK č. 1529/07/Z 22 ze dne 13. 12. 2007.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

Textová část (doc, 370 kB)

Tabulková část a grafy (xls, 677 kB)