Schválený rozpočet JMK na rok 2009

Rozpočet JMK na rok 2009 byl schválen usnesením ZJMK č. 43/08/Z 2 ze dne 18. 12. 2008.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

 

Textová část (doc, 355 kB)

Tabulková část a grafy (xls, 773 kB)