Schválený rozpočet JMK na rok 2010

Rozpočet JMK na rok 2010 byl schválen usnesením ZJMK č. 601/09/Z 11 ze dne 17. 12. 2009.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

Textová část (doc, 349 kB)

Tabulková část a grafy (xls, 820 kB)