Literární soutěž "Skrytá paměť Moravy"

Skrytá paměť Moravy

Skrytá paměť Moravy je tradiční literární soutěží pro mladé spisovatele, která má za sebou již osm úspěšných ročníků. Soutěž je v zájmu podpory a posílení regionálního cítění a vědomí mladé generace každoročně vyhlašována Jihomoravským krajem a zúčastnit se jí mohou žáci a studenti z celého území České republiky. Cílem soutěže je podpořit tvůrčí potenciál dětí a dospívajících a rozvíjet jejich ústní slovesnou tvořivost v úzké spojitosti s prostředím, ve kterém žijí. Pořádání soutěže je svěřeno dvěma organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem - Muzeu Brněnska, příspěvkové organizaci, pobočce Památník písemnictví na Moravě, a Masarykovu muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, pobočce Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Soutěž je  oficiálně zahajována k 28. říjnu každého roku, svátku založení samostatného Československa. Současně se zahájením jsou zveřejněny i podmínky daného ročníku, které stanoví téma ročníku, rozdělení dle věkových kategorií, rozsah soutěžních příspěvků, podobu odměny a důležité termíny pro daný ročník. Statut soutěže schválený usnesením Rady Jihomoravského kraje č. č. 9672/11/R130 dne 15. 9. 2011 zůstává od roku 2011 nezměněn (ke stažení viz níže). Zájemci o literární tvorbu, potenciální účastníci soutěže, se mohou přihlásit do semináře tvůrčího psaní s názvem „Krocení literární múzy“, který je připravován v souvislosti s vyhlášením každého nového ročníku soutěže a který má za cíl seznámit účastníky s tématem, pomoci jim najít inspiraci a umožnit jim vyzkoušet si několik technik tvůrčího psaní. Vyhodnocení soutěžních příspěvků a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v jarních měsících příslušného roku.

Po vyhodnocení soutěže a předání cen jsou příspěvky, vybrané odbornou porotu, publikovány v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska, příspěvkové organizace, a každý soutěžící ji obdrží poštou jako vzpomínku na účast v soutěži.

Oceněné texty ze všech sedmi doposud uskutečněných ročníků soutěže Skrytá paměť Moravy jsou pro zájemce dostupné on-line prostřednictvím webových stránek Muzea Brněnska, příspěvkové organizace /nové okno prohlížeče/ v záložce Skrytá paměť Moravy.

 

Statut literární soutěže Skrytá paměť Moravy (pdf, 135 kB)

 

VII. roční soutěže 2012/2013 na téma "Pošli to dál!"

VII. ročník soutěže se nesl ve znamení oslav 1150. výroční příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu, které proběhly v roce 2013. Postavy těchto světců a jejich odkaz inspirovaly soutěžní námět VII. ročníku s názvem "Pošli to dál!". Soutěžní prozaické texty mohly být zpracovány jako skutečný či smyšlený příběh osobností moravských a českých dějin, které zásadně a pozitivně ovlivnily své současníky i budoucí generace i jako příběh těch, kteří jejich poselství přijali, a to jim ovlivnilo život. Mladí literáti ze 7 krajů České republiky soutěžili ve dvou kategoriích - od 12 do 15 let a od 16 do 19 let a organizátorům zaslali celkem 97 příspěvků. Z nich poté odborná porota vybrala pět nejvýjimečnějších, jejichž autoři byli na slavnostním vyhlášení výsledků oceněni česným uznáním a finančními a věcnými dary. Jako tradičně se vyhlášení výsledků odehrálo v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky.

VÝSLEDKY:


I. kategorie (12–15 let)
1. cena – Kristýna Suchánková z Ostravy – Polanky nad Odrou, / Pohled Olgy Havlové na zatýkání Václava Havla /
2. cena – Štěpán Kus z Ostravy-Martinova, / Kolo /
3. cena – Petra Pikulová z Kuřimi, / Velkomoravští běžci /

II. kategorie (16–19let)
1. cena – Magdaléna Špačková z Předklášteří, / Zavináč /
2. cena – Adéla Ficová z Brna, / Pouť na Velehrad /
3. cena – Vojtěch Mašín ze Šakvic, / Ztracený odkaz /
 

Podmínky VII. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy (pdf, 131 kB)

Tisková zpráva k výsledkům VII. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy (pdf, 139 kB)

 

Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků, které se uskutečnilo dne 14. 6. 2013

 

(Popis fotografií: zleva nahoře - 1. úvodní řeč, zleva Mgr. Antonín Reček - ředitel Muzea Brněnska, příspěvkové organizace, Bc. Kristýna Cimalová - pořadatel, Mgr. Václav Božek, CSc. - náměstek hejtmana Jihomoravského kraje; 2. vítězka 1. ceny v I. kategorii Kristýna Suchánková; 3. člen Rady Jihomoravského kraje Ing. Jiří Němec předává cenu Petře Pikulové za 3. místo v I. kategorii; zleva uprostřed - 1. Mgr. Václav Božek, CSc. předává cenu Magdaléně Špačkové za 1. místo ve II. kategorii; 2. Ing. Jiří Němec předává cenu Vojtěchu Mašínovi za 3. místo ve II. kategorii; 3. Magdaléna Špačková při předčítání vítězného díla; zleva dole - 1. hudební doprovod slavnostního vyhlášení výsledků - kapela Mladá cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína; 2. ceny za 1. místo v I. a ve II. kategorii - keramická písmena ve tvaru "L" z dílny Ludmily Kováříkové)

 

 VIII. ročník soutěže 2013/2014 na téma "Okamžik štěstí"

 

Dne 23. 10. 2013 byl v Památníku písemnictví na Moravě, pobočce Muzea Brněnska, příspěvkové organizace, sídlící v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě, vyhlášen VIII. ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Téma pro letošní prozaické texty zní „Okamžik štěstí“.


Soutěž vyhlásil za Jihomoravský kraj na slavnostním odpoledni ke státnímu svátku Vzniku samostatného Československa člen Rady Jihomoravského kraje pro kulturu Ing. Jiří Němec. Téma VIII. ročníku neslo název „Okamžik štěstí“. Předestřelo tak mladým literátům otázku téměř klasickou – co to vlastně štěstí je? Životní hledání, kterému podléhá každý člověk, ale každý nachází něco jiného, otevírá prostor pro příběhy pojednávající o okamžicích štěstí prožívaných ať už na Moravě, či jinde, a také vybízí ke zvážení relativity této hodnoty, po které mnohý touží, ale ne každému je dopřána.


Téma osmého ročníku soutěže Okamžik štěstí přimělo k psaní nebývalé množství žáků a studentů mezi 12 a 19 lety. Do soutěže bylo přihlášeno 161 děl od autorů z celého území České republiky, z toho 154 vyhovělo podmínkám soutěže (86 děl v I. kategorii od 12 do 15 let a 68 děl ve II. kategorii od 16 do 19 let). Texty byly hodnoceny odbornou porotou, jíž stejně jako v předchozím ročníku velel Radek Malý, básník, překladatel a vedoucí katedry tvůrčího psaní na soukromé Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. Dalšími členy poroty byli Jan Němec, který byl nominován na cenu Magnesia Litera za rok 2013 za román Dějiny světla, Věra Linhartová, mimo jiné autorka povídkové knihy Když hodiny padaly z věže…, Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Vojen Drlík, čestný zástupce Památníku písemnictví na Moravě.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se za účasti zástupců Jihomoravského kraje a pořádajících organizací odehrálo v pátek 13. června 2014 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Pro účastníky soutěže, jejich rodiny, pedagogy a kamarády byl připraven kulturní program, který mimo jiné zahrnoval prohlídku areálu národní kulturní památky nebo vystoupení mladé nadějné kapely ŠROTI z Dolních Bojanovic.

VÝSLEDKY:

I. kategorie (12–15 let)
1. cena - Miroslava Vašíčková z Ujčova / Okamžik štěstí - déšť /
2. cena - Tereza Halúzková z Ivančic / Okamžik štěstí /
3. cena - Jan Albrecht z Klimkovic / Poslední třísky touhy /

II. kategorie (16-19 let)
1. cena - Magdaléna Špačková z Předklášteří / Horká čokoláda aneb o velkém štěstí pana Laštovičky /
2. cena - Kateřina Hurdálková ze Starovic / Poslední podzim /
3. cena - Jana Koutná z Olomouce / Dandyho prchavý okamžiky /
 

Tisková zpráva k výsledkům VIII. ročníku ke stažení ZDE (doc, 34 kB)

Zveřejněné vítězné texty a další informace o VIII. ročníku soutěže Skrytá paměť Moravy naleznete na www.muzeumbrnenska.cz /nové okno prohlížeče/. 

 

IX. ročník soutěže 2014/2015

IX. ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy  byl za účasti zástupců Jihomoravského kraje a pořádajících organizací slavnostně vyhlášen ve středu 22. 10. 2014 v Památníku písemnictví na Moravě v rámci pořadu k výročí vzniku samostatné Československé republiky Ať žije republika!

Tématem IX. ročníku soutěže bylo Všude dobře… Toto téma nabídlo mladým spisovatelům prostor pro vyjádření jejich osobních prožitků a pro literární zpracování důvěrně známého prostředí. Prostřednictvím prozaických textů mohli vyprávět o sobě samých, o rodinách, ve kterých vyrůstají, o sourozencích, přátelích či o spolužácích. Účastníci se inspirovali při psaní například svým nejbližším okolím, domovem a vztahy, které prožívají.
Stejně jako v předchozích letech, i pro tento ročník byly pracovníky Památníku písemnictví na Moravě připraveny semináře tvůrčího psaní „Krocení literární múzy“, které měly za cíl seznámit účastníky s tématem soutěže, pomoci jim najít inspiraci a umožnit jim vyzkoušet si několik technik tvůrčího psaní.
 

Do IX. ročníku soutěže se se svými prozaickými texty zapojilo 192 mladých lidí mezi 12 a 19 lety. Již tradičně přicházelo nejvíce soutěžních textů z Jihomoravského kraje, poté z kraje Zlínského a stejným počtem příspěvků zásobil porotce Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Soutěže se zúčastnili také žáci a studenti z Čech, ze 14 krajů republiky jich bylo zastoupeno 11.
Odborná porota v čele s Radkem Malým, básníkem, překladatelem a pedagogem olomoucké katedry bohemistiky, hodnotila texty spolu se spisovatelem Janem Němcem, Věrou Linhartovou, mimo jiné autorkou povídkové knihy Když hodiny padaly z věže…, Libuší Nivnickou, ředitelkou Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Vojenem Drlíkem, čestným zástupcem Památníku písemnictví na Moravě.
 

Slavnostní vyhlášení výsledků se za přítomnosti zástupců Jihomoravského kraje, organizátorů, porotců a samotných účastníků již tradičně uskutečnilo v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích v pátek 12. 6. 2015. V rámci vyhlášení zazněly z úst autorů i vítězné texty, které jsou zveřejněny na webových stránkách Muzea Brněnska /nové okno prohlížeče/. Na podzim vyjde také Sborník Muzea Brněnska se speciální literární přílohou a oceněnými texty.

 

VÝSLEDKY:

I. kategorie (12-15 let)
1. Marie Krejčířová / Dveře /
2. Sára Gabrielová / Cesta domů /
3. Marie Anna Stejskalová / Všude dobře... /

II. kategorie (16-19 let)
1. Tereza Dobšovičová / Holubí dům /
2. Marie Černá / Světlo /
3. Patrik Říha / Středa /

 

 

Tisková zpráva k vyhlášení IX. ročníku ke stažení ZDE (doc, 31 kB)

Tisková zpráva k seminářům Krocení literární múzy ke stažení ZDE (doc, 32 kB)

Tisková zpráva k výsledkům soutěže ke stažení ZDE (doc, 20 kB)

 

X. ročník soutěže 2015/2016

Největší tuzemská literární soutěž pro mládež Skrytá paměť Moravy vyvrcholila v pátek 10. června slavnostním vyhlášením výsledků svého desátého ročníku na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Zástupci Jihomoravského kraje, vyhlašovatele a hlavního organizátora literárního klání autorů od 12 do 19 let, zde předali ceny a finanční prémie tvůrcům vítězných textů na téma „Náhody neexistují“.

Odborná porota v čele s básníkem Radkem Malým vybírala z 247 soutěžních prací, které jejich autoři zaslali do Památníku písemnictví na Moravě. Skrytá paměť Moravy letos oslovila literární naděje ve třinácti krajích celé ČR, žádný příspěvek nedorazil pouze z Karlovarského kraje. Nejvíce zastoupeny jsou všechny moravské regiony, zejména proto, že v nich Památník každoročně organizuje kurzy tvůrčího psaní s tradičním názvem Krocení literární múzy. V zimních měsících se do nich zapojilo v klubech, knihovnách, školách, muzejích a kulturních domech ve 20 městech celé Moravy 838 žáků a středoškolských studentů.

Soutěžní téma letošního roku se promítlo do řady prací různě řešenou otázkou co je a není náhoda. Často se soutěžící snažili zadání svými příběhy podpořit, ale také vyvrátit. Vesměs na pozadí osobních prožitků, vztahovými peripetiemi, historickými souvislostmi nebo snahou ukázat roli náhody v příbězích reálných i smyšlených hrdinů. Ukázky z vítězných soutěžních prací zazní v Mikulčicích v autorském přednesu a následně budou publikovány v podobě tradiční literární přílohy v právě připravovaném Sborníku Muzea Brněnska.

V odborné porotě dále zasedli spisovatel Jan Němec, literátka Věra Linhartová, Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Vojen Drlík, čestný zástupce Památníku písemnictví na Moravě. Organizace se zhostili příspěvkové organizace Muzeum Brněnska - Památník písemnictví na Moravě a Masarykovo muzeum v Hodoníně - Slovanské hradiště v Mikulčicích.
 

VÝSLEDKY:

I. kategorie (12–15 let)
1. cena – Matyáš Kyncl z Hustopečí / Achilles a banán /
2. cena – Klára Smětáková z Nového Jičína / Náhodářka /
3. cena – Kristýna Kiliková z Orlové / Osudová setkání  /

II. kategorie (16–19let)
1. cena – Jan Jindřich Karásek z Uherského hradiště / Tahat šero/
2. cena – Vilém Zouhar ze Zlína / Výjezd ze zastávky č. 48 /
3. cena – Tereza Třetinová z Moravského Krumlova / Pomněnky nevadnou /

 

Tisková zpráva k výsledkům soutěže ke stažení ZDE (doc, 14 kB)

 

XI. ročník soutěže 2016/2017

 

Jihomoravský kraj vyhlásil pro školní rok 2016/2017 již XI. ročník tradiční literární soutěže pro mladé spisovatele Skrytá paměť Moravy. Soutěž je určena pro jednotlivce ve věku 12 až 19 let a jedinou podmínkou pro účast v soutěži je zaslání prozaického textu ve stanoveném rozsahu spolu s podepsanou přihláškou na adresu Památníku písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad nejpozději do 31. 3. 2017. V první kategorii pro účastníky ve věku 12 až 15 let je možné volit libovolný žánr zpracovávaného prozaického textu, ve starší kategorii 16 až 19 let je pro XI. ročník soutěže stanoven žánr povídka. Tématem XI. ročníku soutěže jsou "Kořeny". Obecně inspirativní téma, dobře uchopitelné například pro vyprávění o rodovém ukotvení nebo pro zaznamenání významné rodinné události či historie. Text může být ohlédnutím zpět, může pojednávat o hledání jistot a pevných bodů, pramenů, východisek a zdrojů moudrosti, případně může být také pokusem o ozřejmění smysluplnosti folklórních tradic.

Podmínky a přihláška do XI. ročníku soutěže Skrytá paměť Moravy je ke stažení ZDE /pdf, 127 kB/. Plakát XI. ročníku soutěže je ke stažení ZDE /jpg, 1,44 MB/.

 

 

Výsledky I. - X. ročníku a další informace o průběhu soutěže naleznete na webových stránkách Muzea Brněnska /nové okno prohlížeče/ v záložce Skrytá paměť Moravy.