Malířská soutěž pro děti a mládež "Čarovné barvy země"

 

Čarovné barvy země

 

Čarovné barvy země je název malířské soutěže, která se stala již tradiční soutěží pro děti, žáky mateřských, základních a středních škol nejen z území Jihomoravského kraje. Od roku 2011, kdy se uskutečnil její jubilejní první ročník pod tímto názvem, každoročně vybízí kolektivy mladých umělců k netradiční výtvarné tvorbě.

Vyhlašovatelem soutěže je Jihomoravský kraj a hlavním organizátorem jím zřizované Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích. Hlavní myšlenka soutěže, která zároveň utváří její jedinečnost, spočívá ve využívání nezvyklých malířských technik a materiálů při výtvarné tvorbě. Soutěžní malířská díla jsou zhotovována speciální technikou nanášení pigmentovaných přírodních materiálů, zejména jílů, hlíny a dalších přírodnin s vyloučením jakýchkoli syntetických pojiv a barviv. Svůj prapočátek má soutěž v česko-rakouském projektu Malujeme barvami země z let 2009-2011 spolufinancovaném z evropských strukturálních fondů. Iniciátorkou projektu a autorkou původní myšlenky je prof. Irena Ráček, rakouská výtvarnice českého původu, která se dlouhodobě věnuje tvorbě s přírodními barvami.

Cílem soutěže je podpořit tvůrčí potenciál žáků a studentů a rozvíjet jejich výtvarnou tvořivost v úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí. Do soutěže mohou být přihlášeny autorské kolektivy 3 až 5 žáků mateřských, základních a středních škol. Každý ročník proto probíhá souběžně s aktuálním školním rokem a je zaměřen na specifické téma, vážící se k dějinám regionu a k danému roku. Ročník 2012/2013 byl kupříkladu věnován odkazu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, ročník 2013/2014 pak připomenul 60. výročí počátku archeologických výzkumů v Mikulčicích. Práce s přírodními materiály a speciální výtvarné techniky jsou přihlášeným pedagogům představeny na odborných školeních pořádaných organizátorem soutěže, zároveň jsou jim zdarma předány i jílovité barvy v 6 odstínech.

 Soutěžní malířská díla jsou odbornou porotou hodnocena v kategoriích dle věku účastníků. V každé kategorii jsou vybírána tři díla, jejichž autoři jsou na slavnostním vyhlášení výsledků, které se odehrává za účasti zástupců Jihomoravského kraje a zástupců pořádajících organizací, oceněni věcnými dary.

 

 

 

 

 

 

 

III. ročník  

Do III. ročníku se mohly přihlásit děti a studenti základních a středních škol, nově však také děti škol mateřských a studenti výtvarných oborů vysokých škol nejen z České republiky, ale i ze škol v přilehlém příhraničí Bratislavského, Nitranského a Trnavského kraje Slovenské republiky. V souvislosti s oslavami výročí 1150. let od příchodu soluňských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které se konaly v roce 2013, bylo cílem zapojit školy především z Jihomoravského a Zlínského kraje.
 

Z 20 přihlášených škol z České i Slovenské republiky se do tvorby s přírodními hliněnými pigmenty a přírodninami sesbíranými v nejbližším okolí pustilo téměř 250 dětí ve 35 přihlášených soutěžních týmech.


- Nejmladší děti (5-8 let) vytvořily na téma „Svět kolem nás (otisk přírody)“ 38 prací
- Děti ve 2. kategorii (9-11 let) pracovaly na téma „Okouzlení přírodou (pramen života) “ a přihlásily do soutěže 14 děl
- Starší děti v III. a IV. kategorii se pak zabývaly cyrilometodějskou tématikou:
- Děti mezi 12–15 lety připravily ve svém tematickém okruhu „Půda jako kronika (patroni Evropy sv. Cyril a Metoděj)“ 14 děl
- Žáci mezi 16–19 lety s tématem „Obrazy z dějin (Magnae Moraviae) “ vytvořily 3 obrazy
- V nejstarší kategorii studentů od 20 do 26 let nebyla bohužel přihlášena žádná práce.
 

Odborné posouzení děl provedla porota ve složení PhDr. Viera Drahošová, Mgr. Lucie Turanová, Ing. arch. Aleš Navrátil, Akad. malíře Pavla Vavryse a v čele s předsedou Mgr. Josefem Fanturou. Porota měla za úkol najít vítěze kolektivních dětských prací III. ročníku soutěže „Čarovné barvy země“, v níž soutěžilo 69 děl ve 4 soutěžních kategoriích. Porota ve svém hodnocení sledovala čistotu použitého přírodního materiálu, soulad tématu s obrázkem samotným, kreativitu a nápad.


Vyhodnocení III. ročníku soutěže (pdf, 193 kB)

 

Slavnostní vyhlášení výsledků III. ročníku, 13. 6. 2013

 

(Popis obrázků: zleva nahoře - 1. účastníci při slavnostním předávání cen; 2. malířská díla dětí při vyhlášení; 3. malířská díla dětí ve výstavním stanu; zleva uprostřed - 1. Mgr. Josef Fantura, ředitel Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvkové organizace, a předseda poroty soutěže Čarovné barvy země předává cenu diváků; 2. oceněné kolektivy; 3. oceněné kolektivy v doprovodu pedagogů; zleva dole - 1. ceny za 1., 2. a 3. místo z keramické dílny Vladimíra Groše; 2. Ing. Jiří Němec, člen Rady Jihomoravského kraje, a Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, při předávání cen; 3. oceněné kolektivy v doprovodu pedagogů)

IV. ročník

IV. ročník soutěže Čarovné barvy země 2013/2014 byl vyhlášen usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 1954/13/R28 ze dne 1. 8. 2013. Společně s vyhlášením a jmenováním poroty byly schváleny i podmínky tohoto ročníku, které jsou k nahlédnutí a ke stažení zde: Podmínky IV. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Čarovné barvy země (pdf, 274 kB).

V rámci tohoto ročníku soutěžilo 110 děl ve 4 soutěžních kategoriích. Dalších 12 obrazů bylo přijato do soutěže mimo soutěžní kategorie a nebyly proto hodnoceny.
Do tvorby s přírodními hliněnými pigmenty poskytnutými firmou Picas z Tišnova a přírodninami sesbíranými v nejbližším okolí se pustilo téměř 380 dětí pod vedením 65 pedagogů z 31 přihlášených škol z České republiky. Nejmladší děti (4-7 let) vytvořily na téma „Svět kolem nás (otisk přírody)“ 48 prací, děti ve druhé kategorii (7-11 let) pracovaly na téma „Okouzlení přírodou (pramen života) “ a přihlásily do soutěže 35 děl. Žáci mezi 12–15 lety připravili ve třetí kategorii s tématem „Půda jako kronika (60 let archeologických výzkumů v Mikulčicích)“ 20 děl a studenti mezi 16–19 lety s tématem „Obrazy z dějin (Magnae Moraviae) “ namalovali 7 obrazů.
Soutěžní díla byla hodnocena pětičlennou odbornou porotou ve složení Mgr. Lucie Turanová, Jarmila Uhrovičová, Ing. arch. Aleš Navrátil, Akad. malíř Pavel Vavrys a předseda poroty Mgr. Josef Fantura. V každé z kategorií bylo na ocenění nominováno pět děl, z nichž porotci vybrali tři nejlepší, za něž kolektivy dětských výtvarníků pod vedením pedagogů získaly věcné ceny – keramické sošky z dílny výtvarníka Vladimíra Groše. V průběhu celodenního zábavného programu, kde nechyběla hudba ani tanec a kterého se zúčastnilo na 250 dětí a pedagogů, měli návštěvníci možnost vybírat také jedno dílo, které na slavnostním vyhlášení obdrželo Cenu publika.
Ceny za nejlepší výtvarné práce soutěžící převzali z rukou zástupců Jihomoravského kraje a zástupců pořadatele na slavnostním vyhlašování výsledků dne 12. června 2014 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích.

 

Vyhodnocení IV. ročníku soutěže (doc, 24 kB)

 

Slavnostní vyhlášení výsledků IV. ročníku, 12. 6. 2014

 

V. ročník

V. ročník soutěže Čarovné barvy země 2014/2015 byl vyhlášen usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 4687/14/R70 ze dne 25. 8. 2014. Společně s vyhlášením byly schváleny i podmínky tohoto ročníku, které jsou k dispozici ZDE (pdf, 217 kB). Vyhlášení nového ročníku soutěže bylo slavnostně představeno veřejnosti členem Rady Jihomoravského kraje, Ing. Jiřím Němcem,  v rámci vernisáže výstavy výtvarných děl vzniklých v rámci jejího IV. ročníku, která se uskutečnila ve vstupní hale Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9. Více informací o výstavě a fotografie z vernisáže naleznete ZDE.

 

Slavnostní vyhlášení výsledků V. ročníku soutěže proběhlo dne 11. 6. 2015 proběhlo v areálu Slovanského hradiště Mikulčicích  Pro děti byl organizátory opět připraven celodenní zábavný program s tvůrčími, hudebními, tanečními, ale i odbornými dílničkami.
V rámci tohoto ročníku soutěžilo 95 děl v 5 soutěžních kategoriích. Dalších 7 obrazů bylo přijato do soutěže mimo soutěžní kategorie a nebyly proto hodnoceny. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 30 škol, z toho převážná většina z Jihomoravského kraje, avšak také jedna škola z kraje Zlínského, Středočeského, hlavního města Prahy a jedna škola zahraniční, z příhraničního rakouského města Hardegg-Pleissing. Autorské kolektivy 325 mladých výtvarníků soutěžily pod vedením 62 pedagogů v pěti kategoriích. Nejmladší děti (4-6 let) vytvořily na téma „Svět kolem nás (otisk přírody)“ 29 prací, děti ve druhé kategorii (7-11 let) pracovaly na téma Paměť národa (Místopisné pověsti) a přihlásily do soutěže 30 děl. Žáci mezi 12–15 lety připravili ve třetí kategorii s tématem „Půda jako kronika (60 let archeologických výzkumů v Mikulčicích)“ 16 děl a studenti mezi 16–19 lety s tématem „Obrazy z dějin (Magnae Moraviae – osobnost sv. Metoděje) “ namalovali 14 obrazů. V letošním roce mohli poprvé soutěžit také děti ze speciálních a praktických škol ve věku od 6 do 20 let, a to v rámci speciální 5. kategorie, jejímž tématem bylo „Okouzlení přírodou (pramen života)“. V této kategorii bylo vytvořeno celkem 6 obrazů.


Soutěžní díla byla hodnocena pětičlennou odbornou porotou ve složení PhDr. Viera Drahošová, Prom.ped. Jaroslav Ševčík, Ing. arch. Aleš Navrátil, Akad. malíř Pavel Vavrys a předseda poroty Mgr. Josef Fantura. V každé z kategorií bylo na ocenění nominováno pět děl, z nichž porotci vybrali tři nejlepší, za něž kolektivy dětských výtvarníků pod vedením pedagogů získaly věcné ceny – keramické sošky z dílny výtvarníka Vladimíra Groše. V průběhu celodenního programu, kterého se zúčastnilo na 250 dětí a pedagogů, měli návštěvníci možnost vybírat také jedno dílo, které na slavnostním vyhlášení obdrželo Cenu publika.
 

Ceny za nejlepší výtvarné práce soutěžící převzali z rukou zástupců Jihomoravského kraje – Ing. Jiřího Němce, člena Rady Jihomoravského kraje pro oblast kultury a Mgr. Petry Kovářové, vedoucí oddělení kultury odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 

Tisková zpráva k výsledků V. ročníku soutěže ke stažení ZDE (doc, 26 kB)

Více informací na webových stránkách Masarykova muzea v Hodoníně ZDE.

VI. ročník

Dne 9. 6. 2016 se v areálu Slovanského hradiště Mikulčicích uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků VI. ročníku soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země, jejímž vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj a garantem Masarykovo muzeum v Hodoníně, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích. Pro děti byl organizátory připraven celodenní zábavný program s tvořivými, naučnými, hudebními a tanečními dílničkami. Součástí programu bylo také divadelní představení Dětského kočovného divadélka nebo koncert hudební skupiny Šroti z Dolních Bojanovic.
V rámci VI. ročníku soutěžilo 110 děl v pěti soutěžních kategoriích. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 36 škol, z toho převážná většina z Jihomoravského kraje, tři školy z kraje Zlínského, jedna z hlavního města Prahy a jedna škola zahraniční, ze slovenských Kopčan (okres Skalica). Autorské kolektivy tvořené celkem 390 mladými výtvarníky soutěžily pod vedením 63 pedagogů. Nejmladší děti v I. kategorii (4-6 let) vytvořily na téma „Svět kolem nás (otisk přírody)“ 27 prací, děti ve druhé kategorii (7-11 let) pracovaly na téma Paměť národa (Život doby velkomoravské) a přihlásily do soutěže 33 děl. Žáci mezi 12–15 lety připravili ve třetí kategorii s tématem „Půda jako kronika (Archeologické výzkumy v Mikulčicích - řemesla)“ 35 děl a studenti mezi 16–19 lety s tématem „Obrazy z dějin (Magnae Moraviae – osobnost velkomoravských knížat)“ namalovali 8 obrazů. V letošním roce již podruhé soutěžily také děti ze speciálních a praktických škol ve věku od 6 do 20 let, a to v rámci speciální V. kategorie, jejímž tématem bylo „Okouzlení přírodou (Pramen života)“. V této kategorii bylo vytvořeno celkem 7 obrazů.
Soutěžní díla byla hodnocena pětičlennou odbornou porotou ve složení Mgr. Josef Fantura, doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Mgr. Jaroslav Ševčík, Ph.D., Jarmila Uhrovičová a předsedou poroty byl Akad. malíř Pavel Vavrys. V každé z kategorií bylo na ocenění nominováno pět děl, z nichž porotci vybrali tři nejlepší, za něž kolektivy dětských výtvarníků pod vedením pedagogů získaly věcné ceny – keramické sošky z dílny výtvarníka Vladimíra Groše a přívěsky na krk s motivem soutěže. V průběhu celodenního programu, kterého se zúčastnilo na 250 dětí a pedagogů, měli návštěvníci možnost vybírat také jedno dílo, které na slavnostním vyhlášení obdrželo Cenu publika.
Ceny za nejlepší výtvarné práce soutěžící převzali z rukou zástupců Jihomoravského kraje – Ing. Jiřího Němce, člena Rady Jihomoravského kraje pro oblast kultury, a Mgr. Petry Kovářové, vedoucí oddělení kultury odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Kompletní výsledky IV. ročníku ke stažení ZDE (doc, 55 kB)


 

VII. ročník 

 

Jihomoravský kraj pro školní rok 2016/2017 vyhlásil již VII. ročník soutěže Čarovné barvy země. Soutěž je určena pro soutěžící již od čtyř let a zapojit se do ní mohou mateřské, základní, střední a speciální školy. Přihlašování do VII. ročníku soutěže je otevřeno do 12. 1. 2017 a přihlašovat se je možné prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách organizátora soutěže, Masarykova muzea v Hodoníně - Slovanského hradiště v Mikulčicích, zde http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/656/.

 

Podmínky VII. ročníku malířské soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země jsou ke stažení ZDE /pdf, 200 kB/. Pozvánka k účasti v VII. ročníku soutěže ke stažení ZDE /jpg, 385 kB/.

 

Užitečné odkazy:

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace - Slovanské hradiště v Mikulčicích - programy pro školy