Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zefektivnit poskytování veřejných služeb napříč celým územím Jihomoravského kraje, umožnit účast veřejnosti na rozhodování ve směřování jeho dalšího rozvoje a vyrovnávat meziregionální rozdíly. Větší transparentnosti a otevřenosti KrÚ JMK žadatel projektu dosáhnul pomocí principů good governance a strategického plánování.

Rozpočet projektu: 3 893 032,40 Kč (85 % hrazeno z ESF, 15 % z rozpočtu JMK)

Realizace projektu: 1. 2. 2013 – 30. 6. 2015

Klíčové aktivity projektu:

  1. Zajištění iniciace, realizace a evaluace projektu
  2. Komplexní dotazníkové šetření v obcích JMK
  3. Vytvoření Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017
  4. Vytvoření Integrovaného plánu rozvoje znevýhodněných území JMK
  5. Zkvalitnění procesů metodiky tvorby koncepčních dokumentů JMK
  6. Vzdělávání zaměstnanců a volených zástupců JMK

Cílová skupina:

  • zaměstnanci JMK
  • volení zástupci JMK

Tisková zpráva ze dne 21. února 2013 je k dispozici zde (doc, 246 kB).