Závěrečný účet JMK za rok 2011

Závěrečný účet JMK za rok 2011 schválilo ZJMK na svém 30. zasedání dne 21.6.2012.

 

 

Obsah a textová část (doc, 519 kB)

Tabulková část (xls, 3 539 kB)

Grafy (xls, 227 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 927 kB)

 

Přílohy

Příloha č. 1 - Rozvaha (rtf, 82 kB)

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty (rtf, 53 kB)

Příloha č. 3 - Příloha účetní závěrky (rtf, 142 kB)

Příloha č. 4 - Komentář k rozvaze (doc, 152 kB)

Příloha č. 5 - Účetní výkaz Fin 2-12 (doc, 587 kB)