foto 1 foto 2

Ocenění Jihomoravského kraje a Krajského úřadu JMK

Přehled ocenění Jihomoravského kraje a Krajského úřadu

2020

  JMK obhájil ratingové hodnocení (pdf, 603 kB)

  Certifikát ČSN 01 0391 za uplatňování managementu společenské odpovědnosti - obhajoba certifikátu z roku 2017 (pdf, 1844 kB)

  Certifikát ČSN EN ISO 9001 za uplatňování managementu kvality - obhajoba certifikátu z roku 2017 (pdf, 1574 kB)

  Jihomoravský kraj byl oceněn za odpovědné zadávání veřejných zakázek (pdf, 91 kB)

  Jihomoravský kraj se stal absolutním vítězem v anketě Kraj mého srdce

 

 

 

2019
  Medaile za spolupráci s VUT (doc, 281 kB)

  Nemocnice Břeclav získala ocenění za energetický management (doc, 127 kB)

  JMK získal zvýšené ratingové hodnocení/říjen 2019 (doc 278 kB); ratingová zpráva je k dispozici zde (pdf, 680 kB)

  JMK obhájil vysoké ratingové hodnocení/červen 2019 (doc 87 kB); ratingová zpráva je k dispozici zde (pdf, 244 kB)

  JMK zvítězil v anketě Kraj mého srdce (doc, 100 kB)

 

2018

   Certifikát systému managementu hospodaření s energií ISO 50001

   Ocenění za odpovědné zadávání veřejných zakázek

   Obhajoba vysokého ratingového hodnocení za hospodaření

   Ocenění projektu Bezpečně v kyberprostoru

   Certifikát ISO/IEC 27001:2005 - systém managementu bezpečnosti informací - obhajoba certifikátu z roku 2015

 

2017

    Certifikát "Přátelské místo"

    1. místo v kategorii „Folklor a tradice“, 2. místo v kategorii „Pěší turistika", „Cykloturistika" a „Letní dovolená", 3. místo v kategorii „Výlety s dětmi" v anketě „Kraj mého srdce 2016“

    Certifikát ČSN 01 0391 za uplatňování systému managementu společenské odpovědnosti

    Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 - obhajoba certifikátu z roku 2013

    Velká cena cestovního ruchu - 2. místo v kategorii „Nejlepší elektronický projekt“

 

2016

    Nejvyšší stupeň národního ratingového hodnocení Moody's - Aa1.cz

    1. místo v kategorii „Folklor a tradice“, „Pěší turistika", „Cykloturistika" a „Výlety s dětmi", 2. místo v kategorii „Letní dovolená", 3. místo v kategorii „Památky/historická místa" a „Lázně, lázeňství, wellness" v anketě „Kraj mého srdce 2015“

 

2015

    Certifikát ISO/IEC 27001:2005 - systém managementu bezpečnosti informací

    Nejvyšší stupeň národního ratingového hodnocení Moody's - Aa1.cz

    1. místo v kategorii „Folklor a tradice“, 2. místo v kategorii „Letní dovolená" a „Cykloturistika", 3. místo v kategorii „Památky/turistická místa" v anketě „Kraj mého srdce 2014“

 

2014

    Národní cena ČR za společenskou odpovědnost

    Nejvyšší stupeň národního ratingového hodnocení Moody's - Aa1.cz

    Razítko Dobré praxe za společenskou odpovědnost

    1. místa v kategorii „Folklor a tradice“ a „Cykloturistika", 3. místo v kategorii „Nejoblíbenější region" v anketě „Kraj mého srdce 2014“

    Umístění JIC Innovation park mezi nejúspěšnějšími účastníky evropské soutěže RegioStars 2014 v kategorii Smart Growth - SME Innovation

    Ocenění "Nejlepší investice" soutěže TOP INVEST 2013 za "Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje"

 

2013

    Certifikát za uplatňování systému managementu společenské odpovědnosti

    Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 - obhajoba certifikátu z roku 2010

    Bronzový stupeň ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za ISO 27001:2005

    Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za protikorupční politiku

    1. místo v soutěži nejlepších krajských projektů v oblasti eGovernmentu za Protikorupční portál

    Nejvyšší stupeň národního ratingového hodnocení Moody's - Aa1.cz

    1. místo v soutěži „Velká cena cestovního ruchu“ na veletrhu Regiontour

    Cena „Za zapojení obcí do projektu Portál ÚAP Jihomoravského kraje“ na konferenci GeoForum CS13
 

2012

    Certifikát ISO/IEC 27001:2005   

    Nejvyšší stupeň národního ratingového hodnocení Moody's - Aa1.cz

    Ocenění „Zlatá vážka“ za aktivity v péči o nemocné Alzheimerem

    1. místo v kategorii Turistických průvodců a 2. místo v kategorii Elektronických map a průvodců v soutěži „Tourmap 2012

    1. místo v kategorii „Folklor a tradice“ a 2. místa v kategoriích  „Cykloturistika, Pěší turistika a Letní dovolená“ v anketě „Kraj mého srdce 2012“

    2. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

    2. místo v mezinárodní soutěži „Život s Alzheimerovou nemocí a jí navzdory“

    3. místo v mezinárodní soutěži „The Best Incubator Award“ o nejlepší inovační centrum

    

2011

    Certifikát „Přátelské místo“

    2. místo v soutěži Tour Region Film za reklamní spot JMK 

    3. místo v kategorii „Nejvstřícnější region, oblast či město“ v soutěži TTG Travel Awards

 

2010

    Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

    1. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

    1. místo v kategorii „Turistický region, oblast či město, kde jste se setkali s nejlepší kvalitou přijetí“ v soutěži TTG Travel Awards

    3. místo v kategorii „Nejlepší jednotná kampaň“ (Zažijte jižní Moravu) v soutěži „Velká cena cestovního ruchu 2010“

    Speciální cena ministra pro místní rozvoj v kategorii „Nejlepší turistický portál“ v soutěži „Velká cena cestovního ruchu 2010“
 

2009

    Národní cena kvality Ministerstva vnitra ve veřejném sektoru za model CAF

    2. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

    Bronzový stupeň ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za ISO 9001:2001 (v Seznamu vítězů cen MV za kvalitu ve veřejné správě v roce 2009)

    1. místo v kategorii „Turistický region, oblast či město, kde jste se setkali s nejlepší kvalitou přijetí“ v soutěži TTG Travel Awards

    1. místo v kategorii „Nejlepší propagační materiál“ získané na veletrhu „Holiday World“

    2. místo v kategorii „Lexikon turistických zajímavostí“ získané na festivalu TOURPROPAG

 

2008

    1. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

    Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za komplexní řešení cykloportálu kraje (v Seznamu vítězů cen MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v roce 2008)

    1. místo v soutěži „GeoForum cs 2008 - Soutěž posterů“ za GeoData územního plánování (WMS - Web Map Services)

    1. místo v kategorii „Turistický region či oblast, které za posledních 5 let nejvíce rozšířily svou nabídku“ za činnost Centrály cestovního ruchu Jižní Morava (soutěž TTG Travel Awards)

    3. místo v kategorii „Turistické atraktivity“ v soutěži EUROREGIONTOUR 2008

    Ocenění eSDI-NET za propagaci nejlepších SDI řešení v České a Slovenské republice - Mapový portál odboru Územního plánování a stavebního řádu JMK

 

2007

    Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001

    Stříbrný stupeň ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci modelu CAF

    1. místo v soutěži „GeoForum cs 2007 - Soutěž posterů“ za GeoData územního plánování (WMS - Web Map Services)

    1. místo v kategorii „Turistický region či oblast, které za posledních 5 let nejvíce rozšířily svou nabídku“ (soutěž TTG Travel Awards)

 

2006

    1. místo v „Soutěži posterů“  udělené na odborném semináři „Územní plánování a GIS 2006“

    1. místo v soutěži „GeoForum cs 2006 - Soutěž posterů“ za GeoData územního plánování (WMS - Web Map Services)

    2. místo v soutěži EUROREGIONpropag 2006

    3. místo v soutěži Tour Region Film 2006 za film „Barvy a vůně jižní Moravy“

    Ocenění „GeoForum cs 2006“ za inovativní způsob poskytování informací prostřednictvím mapového portálu

    Ocenění Jury Prix (soubor cyklomap „Na kole celou Moravou a Slezskem“) ve II. kategorii- „Tourmap“ soutěže Tourfilm 2006

    Ocenění turistické nabídky „Kongresová turistika na jižní Moravě“ v soutěži Grand Prix Regiontour 2006

    Ocenění za expozici Jihomoravského kraje v soutěži „ITF Slovakiatour - REGIÓN 2006“

    Čestné uznání za spolupráci na tvorbě souboru cyklomap „Na kole celou Moravou a Slezskem“ v soutěži Náš kraj 2006

 

 2005

    Bronzový stupeň ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za zavedení modelu CAF (v Seznamu vítězů cen MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v roce 2005)

    2. místo v soutěži „Geoaplikace 2005“ (kategorie C - Geoaplikace pro venkovské oblasti)

    Cena poroty v soutěži „Náš kraj 2005“ za Nejlepší cizojazyčný propagační materiál kraje

    Ocenění turistické nabídky „Putování s bílou paní po hradech a zámcích jižní Moravy“ v soutěži Grand Prix Regiontour 2005

    Ocenění za expozici Jihomoravského kraje v kategorii „Zahraniční národní expozice a zahraniční regiony“ v soutěži ITF Slovakiatour 2005

 

  2003

     2. místo v kategorii „Nejlepší cizojazyčný propagační materiál kraje“ v soutěži „Náš kraj 2003“

 

  2002

     1. místo v kategorii „Nejlepší cizojazyčný propagační materiál kraje“ v soutěži „Náš kraj 2002“