Ocenění Jihomoravského kraje a Krajského úřadu JMK

Přehled ocenění Jihomoravského kraje a Krajského úřadu

2021

 JMK se stal absolutním vítězem IX. ročníku ankety Kraj mého srdce 2020 (pdf, 1145 kB)

 

2020

  JMK obhájil ratingové hodnocení (pdf, 603 kB)

  Certifikát ČSN 01 0391 za uplatňování managementu společenské odpovědnosti - obhajoba certifikátu z roku 2017 (pdf, 1844 kB)

  Certifikát ČSN EN ISO 9001 za uplatňování managementu kvality - obhajoba certifikátu z roku 2017 (pdf, 1574 kB)

  Jihomoravský kraj byl oceněn za odpovědné zadávání veřejných zakázek (pdf, 91 kB)

  Jihomoravský kraj se stal absolutním vítězem v anketě Kraj mého srdce

 

 

 

2019
  Medaile za spolupráci s VUT (doc, 281 kB)

  Nemocnice Břeclav získala ocenění za energetický management (doc, 127 kB)

  JMK získal zvýšené ratingové hodnocení/říjen 2019 (doc 278 kB); ratingová zpráva je k dispozici zde (pdf, 680 kB)

  JMK obhájil vysoké ratingové hodnocení/červen 2019 (doc 87 kB); ratingová zpráva je k dispozici zde (pdf, 244 kB)

  JMK zvítězil v anketě Kraj mého srdce (doc, 100 kB)

 

2018

   Certifikát systému managementu hospodaření s energií ISO 50001

   Ocenění za odpovědné zadávání veřejných zakázek

   Obhajoba vysokého ratingového hodnocení za hospodaření

   Ocenění projektu Bezpečně v kyberprostoru

   Certifikát ISO/IEC 27001:2005 - systém managementu bezpečnosti informací - obhajoba certifikátu z roku 2015

 

2017

    Certifikát "Přátelské místo"

    1. místo v kategorii „Folklor a tradice“, 2. místo v kategorii „Pěší turistika", „Cykloturistika" a „Letní dovolená", 3. místo v kategorii „Výlety s dětmi" v anketě „Kraj mého srdce 2016“

    Certifikát ČSN 01 0391 za uplatňování systému managementu společenské odpovědnosti

    Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 - obhajoba certifikátu z roku 2013

    Velká cena cestovního ruchu - 2. místo v kategorii „Nejlepší elektronický projekt“

 

2016

    Nejvyšší stupeň národního ratingového hodnocení Moody's - Aa1.cz

    1. místo v kategorii „Folklor a tradice“, „Pěší turistika", „Cykloturistika" a „Výlety s dětmi", 2. místo v kategorii „Letní dovolená", 3. místo v kategorii „Památky/historická místa" a „Lázně, lázeňství, wellness" v anketě „Kraj mého srdce 2015“

 

2015

    Certifikát ISO/IEC 27001:2005 - systém managementu bezpečnosti informací

    Nejvyšší stupeň národního ratingového hodnocení Moody's - Aa1.cz

    1. místo v kategorii „Folklor a tradice“, 2. místo v kategorii „Letní dovolená" a „Cykloturistika", 3. místo v kategorii „Památky/turistická místa" v anketě „Kraj mého srdce 2014“

 

2014

    Národní cena ČR za společenskou odpovědnost

    Nejvyšší stupeň národního ratingového hodnocení Moody's - Aa1.cz

    Razítko Dobré praxe za společenskou odpovědnost

    1. místa v kategorii „Folklor a tradice“ a „Cykloturistika", 3. místo v kategorii „Nejoblíbenější region" v anketě „Kraj mého srdce 2014“

    Umístění JIC Innovation park mezi nejúspěšnějšími účastníky evropské soutěže RegioStars 2014 v kategorii Smart Growth - SME Innovation

    Ocenění "Nejlepší investice" soutěže TOP INVEST 2013 za "Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje"

 

2013

    Certifikát za uplatňování systému managementu společenské odpovědnosti

    Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 - obhajoba certifikátu z roku 2010

    Bronzový stupeň ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za ISO 27001:2005

    Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za protikorupční politiku

    1. místo v soutěži nejlepších krajských projektů v oblasti eGovernmentu za Protikorupční portál

    Nejvyšší stupeň národního ratingového hodnocení Moody's - Aa1.cz

    1. místo v soutěži „Velká cena cestovního ruchu“ na veletrhu Regiontour

    Cena „Za zapojení obcí do projektu Portál ÚAP Jihomoravského kraje“ na konferenci GeoForum CS13
 

2012

    Certifikát ISO/IEC 27001:2005   

    Nejvyšší stupeň národního ratingového hodnocení Moody's - Aa1.cz

    Ocenění „Zlatá vážka“ za aktivity v péči o nemocné Alzheimerem

    1. místo v kategorii Turistických průvodců a 2. místo v kategorii Elektronických map a průvodců v soutěži „Tourmap 2012

    1. místo v kategorii „Folklor a tradice“ a 2. místa v kategoriích  „Cykloturistika, Pěší turistika a Letní dovolená“ v anketě „Kraj mého srdce 2012“

    2. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

    2. místo v mezinárodní soutěži „Život s Alzheimerovou nemocí a jí navzdory“

    3. místo v mezinárodní soutěži „The Best Incubator Award“ o nejlepší inovační centrum

    

2011

    Certifikát „Přátelské místo“

    2. místo v soutěži Tour Region Film za reklamní spot JMK 

    3. místo v kategorii „Nejvstřícnější region, oblast či město“ v soutěži TTG Travel Awards

 

2010

    Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

    1. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

    1. místo v kategorii „Turistický region, oblast či město, kde jste se setkali s nejlepší kvalitou přijetí“ v soutěži TTG Travel Awards

    3. místo v kategorii „Nejlepší jednotná kampaň“ (Zažijte jižní Moravu) v soutěži „Velká cena cestovního ruchu 2010“

    Speciální cena ministra pro místní rozvoj v kategorii „Nejlepší turistický portál“ v soutěži „Velká cena cestovního ruchu 2010“
 

2009

    Národní cena kvality Ministerstva vnitra ve veřejném sektoru za model CAF

    2. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

    Bronzový stupeň ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za ISO 9001:2001 (v Seznamu vítězů cen MV za kvalitu ve veřejné správě v roce 2009)

    1. místo v kategorii „Turistický region, oblast či město, kde jste se setkali s nejlepší kvalitou přijetí“ v soutěži TTG Travel Awards

    1. místo v kategorii „Nejlepší propagační materiál“ získané na veletrhu „Holiday World“

    2. místo v kategorii „Lexikon turistických zajímavostí“ získané na festivalu TOURPROPAG

 

2008

    1. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

    Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za komplexní řešení cykloportálu kraje (v Seznamu vítězů cen MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v roce 2008)

    1. místo v soutěži „GeoForum cs 2008 - Soutěž posterů“ za GeoData územního plánování (WMS - Web Map Services)

    1. místo v kategorii „Turistický region či oblast, které za posledních 5 let nejvíce rozšířily svou nabídku“ za činnost Centrály cestovního ruchu Jižní Morava (soutěž TTG Travel Awards)

    3. místo v kategorii „Turistické atraktivity“ v soutěži EUROREGIONTOUR 2008

    Ocenění eSDI-NET za propagaci nejlepších SDI řešení v České a Slovenské republice - Mapový portál odboru Územního plánování a stavebního řádu JMK

 

2007

    Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001

    Stříbrný stupeň ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci modelu CAF

    1. místo v soutěži „GeoForum cs 2007 - Soutěž posterů“ za GeoData územního plánování (WMS - Web Map Services)

    1. místo v kategorii „Turistický region či oblast, které za posledních 5 let nejvíce rozšířily svou nabídku“ (soutěž TTG Travel Awards)

 

2006

    1. místo v „Soutěži posterů“  udělené na odborném semináři „Územní plánování a GIS 2006“

    1. místo v soutěži „GeoForum cs 2006 - Soutěž posterů“ za GeoData územního plánování (WMS - Web Map Services)

    2. místo v soutěži EUROREGIONpropag 2006

    3. místo v soutěži Tour Region Film 2006 za film „Barvy a vůně jižní Moravy“

    Ocenění „GeoForum cs 2006“ za inovativní způsob poskytování informací prostřednictvím mapového portálu

    Ocenění Jury Prix (soubor cyklomap „Na kole celou Moravou a Slezskem“) ve II. kategorii- „Tourmap“ soutěže Tourfilm 2006

    Ocenění turistické nabídky „Kongresová turistika na jižní Moravě“ v soutěži Grand Prix Regiontour 2006

    Ocenění za expozici Jihomoravského kraje v soutěži „ITF Slovakiatour - REGIÓN 2006“

    Čestné uznání za spolupráci na tvorbě souboru cyklomap „Na kole celou Moravou a Slezskem“ v soutěži Náš kraj 2006

 

 2005

    Bronzový stupeň ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za zavedení modelu CAF (v Seznamu vítězů cen MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v roce 2005)

    2. místo v soutěži „Geoaplikace 2005“ (kategorie C - Geoaplikace pro venkovské oblasti)

    Cena poroty v soutěži „Náš kraj 2005“ za Nejlepší cizojazyčný propagační materiál kraje

    Ocenění turistické nabídky „Putování s bílou paní po hradech a zámcích jižní Moravy“ v soutěži Grand Prix Regiontour 2005

    Ocenění za expozici Jihomoravského kraje v kategorii „Zahraniční národní expozice a zahraniční regiony“ v soutěži ITF Slovakiatour 2005

 

  2003

     2. místo v kategorii „Nejlepší cizojazyčný propagační materiál kraje“ v soutěži „Náš kraj 2003“

 

  2002

     1. místo v kategorii „Nejlepší cizojazyčný propagační materiál kraje“ v soutěži „Náš kraj 2002“