Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - projednání

Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (pdf, 718kB)

 

Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje bylo schváleno dne 28.2.2013 na 3. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje usnesením č. 206/13/Z3.

 

Zadání je k nahlédnutí na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.