Schválený rozpočet JMK na rok 2011

Rozpočet JMK na rok 2011 byl schválen usnesením ZJMK č. 1125/10/Z 19 ze dne 16.12.2010.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

Obsah (pdf, 82 kB)

Textová část (pdf, 571 kB)

Tabulková část a grafy (pdf, 980 kB)