Schválený rozpočet JMK na rok 2012

Rozpočet JMK na rok 2012 byl schválen usnesením ZJMK č. 1642/11/Z 27 ze dne 15.12.2011.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

Obsah a textová část (doc, 407 kB)

Tabulková část (xls, 823 kB)