Závěrečný účet JMK za rok 2010

Závěrečný účet JMK za rok 2010

 

Textová část (doc, 727 kB)

Tabulková část a grafy (xls, 1 690 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 838 kB)

 

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1 - Účetní výkaz Rozvaha - Bilance (rtf, 42 kB)

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty (doc, 25 kB)

Příloha č. 3 - Příloha účetní závěrky (rtf, 128 kB)

Příloha č. 4 - Komentář k rozvaze (doc, 140 kB)

Příloha č. 5 - Výkaz Fin 2-12 M (rtf, 576 kB)