Schválený rozpočet JMK na rok 2014

Rozpočet JMK na rok 2014 schválilo ZJMK dne 19.12.2013 usnesením č. 844/13/Z 9. Návrh rozpočtu byl po dobu 15 dnů před projednáním v ZJMK zveřejněn v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na úřední desce.

Obsah materiálu (doc, 64 kB)

Textová část (doc, 369 kB) - tj. kapitoly I, II.1., IV.6 a VII.3. dle obsahu

Tabulková část a grafy (xls, 812 kB) - ostatní kapitoly uvedené v obsahu