Organizační schéma - kontakty

           
 
Bezpečnostní ředitel
   
oddělení tiskové
oddělení organizační
oddělení sekretariát hejtmana
oddělení právní a ekonomické
   
oddělení personálních věcí a vzdělávání
oddělení hospodářské správy
oddělení krizového řízení a obrany
Kybernetické operační centrum
   
oddělení účetnictví
oddělení rozpočtu a financování
oddělení financování obcí
oddělení ekonomické podpory neškolských příspěvkových organizací
   
oddělení majetkoprávní
oddělení evidence a správy majetku
       
oddělení strategického rozvoje
oddělení rozvojových programů
oddělení cestovního ruchu
oddělení evropských dotací
oddělení rozvoje venkova a zemědělství
 
oddělení technické ochrany životního prostředí
oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
oddělení vodního a lesního hospodářství
oddělení ochrany přírody a krajiny
oddělení správní a ekonomické
 
oddělení organizační a správní
oddělení vzdělávání
oddělení rozpočtu a financování
oddělení prevence a volnočasových aktivit
oddělení sportu
 
oddělení správních činností
oddělení zdravotní péče a ekonomiky
       
oddělení registrace sociálních služeb
oddělení SPO a rodinné politiky
oddělení koncepce a plánování
     
oddělení dopravně správních agend
oddělení pozemních komunikací
oddělení silniční dopravy
oddělení veřejné osobní dopravy
oddělení rozvoje dopravy
 
oddělení přestupků, správy poplatků a vymáhání
oddělení správní
Krajský živnostenský úřad
     
oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
oddělení vnější kontroly
oddělení přezkumu obcí
oddělení legislativní a právní
   
oddělení územního plánování
oddělení stavebního řádu
       
oddělení veřejných zakázek
oddělení realizace investic
oddělení ekonomiky a financování investic
     
oddělení kultury
oddělení památkové péče
       
           
oddělení správy infrastruktury a operačních systémů
oddělení správy infomačních systémů
       
 
pracoviště Cejl