2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru školství

Metodika odboru školství

Právní předpisy odboru školství

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  • zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením