3. Strategické dokumenty

Odbor správní nemá žádné vlastní dokumenty koncepční, strategické nebo programové povahy.