foto 1 foto 2

Životní prostředí

EIA

Posuzování vlivů na životní prostředí

Odpady

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví

Krajský informační systém odpadového hospodářství

Ochrana ovzduší

Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Stanoviska, závazná stanoviska a povolení provozu dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami

Registrace exemplářů druhů chráněných mezinárodními úmluvami a Vydávání výjimek ze zákazu komerčních činností u exemplářů druhů chráněných mezinárodními úmluvami (docx, 15 kB)

Autovraky

Ekologická likvidace autovraků - doklad (portal.gov.cz) 

 

 

Vážení návštěvníci webových stránek Jihomoravského kraje,
tato část webových stránek by Vám měla pomoci při vyřizování záležitostí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Následující přehled v žádném případě není úplným výčtem činností zajišťovaných krajským úřadem, ale snaží se postihnout typické životní situace, v nichž se na krajský úřad obracíte.

Přivítáme Vaše náměty na doplnění, upřesnění či rozšíření zveřejněných informací. Ty můžete zasílat na potrebuji.vyridit@kr-jihomoravsky.cz.

Odkazy vedoucí mimo portál JMK se otevírají v novém okně prohlížeče.