Životní prostředí

Vážení návštěvníci webových stránek Jihomoravského kraje,
tato část webových stránek by Vám měla pomoci při vyřizování záležitostí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Následující přehled v žádném případě není úplným výčtem činností zajišťovaných krajským úřadem, ale snaží se postihnout typické situace, v nichž se na krajský úřad obracíte.

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Oddělení posuzování vlivu na životní prostředí

Oddělení technické ochrany životního prostředí

Oddělení správní a ekonomické