foto 1 foto 2
Olympijský festival Cena hejtmana za společenskou odpovědnost - do 31.1.2018 včetně Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Úřední deska

Náhled
11.10.2017

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – základní informace

(pdf, 325 kB) 

10.12.2015

Povinné informace dle zákona č. 101/2000 Sb.

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

06.04.2010

Úhrada nákladů za poskytnutí informací dle § 12 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Náhled
15.06.2017

Integrovaná prevence IPPC

www.mzp.cz (nové okno prohlížeče) 

23.11.2016

Informace pro uchazeče o zaměstnání na Krajském úřadu Jihomoravského kraje

Vzor přihlášky do výběrového řízení 

15.06.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí