foto 1 foto 2
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu

Náhled
02.01.2017

1. Činnost odboru

Náhled
02.01.2017

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
15.01.2018

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
02.02.2018

Dotace na zpracování ÚP 2018

07.02.2018

Seznam oprávněných investorů na území Jihomoravského kraje

Náhled
19.12.2017

Plán kontrolní činnosti na 1.pol. roku 2018

06.12.2017

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno

Náhled
22.11.2017

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 - čtvrtá úplná aktualizace

Náhled
20.06.2017

Plán kontrolní činnosti na 2.pol. roku 2017

Náhled
20.02.2017

Geoportál územního plánování JMK

Geoportál územního plánování JMK byl začleněn do Mapového portálu Jihomoravského kraje. Nově byly přidány mapové služby a webové kompozice jednotlivých výkresů ZÚR JMK. 

Náhled
13.01.2017

Dotace na zpracování ÚP 2017

Náhled
19.10.2016

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Náhled
15.02.2016

Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany

Náhled
21.12.2016

Dotace na zpracování ÚP 2016

14.12.2015

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) - informace

Náhled
05.01.2016

Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2

16.10.2015

Zhodnocení potencionálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje a Model silniční dopravy pro síť JMK

Náhled
22.07.2015

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 - třetí úplná aktualizace

Náhled
21.05.2015

Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice

Náhled
02.09.2014

Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice

Náhled
02.09.2014

Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov

Náhled
02.09.2014

Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice

Náhled
13.01.2014

Dotace na zpracování ÚP 2014

22.05.2017

Územní studie sídelní struktury JMK

11.04.2013

Územní studie prověření variant Křenovické spojky

12.04.2013

Územní studie silnice II/416 Žatčany - Slavkov u Brna

11.04.2013

Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč

02.01.2013

Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK

Náhled
07.04.2011

Silniční spojení Brno - Vídeň

Vizualizace. Pro přehrání animace je nutné mít nainstalovaný flash player verze 8 nebo vyšší.