foto 1 foto 2
Slavíme výročí 100 let od vzniku republiky výsadbou 100 lip Dny otevřených ateliérů 2018 Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OŽP Odbor životního prostředí

Náhled
02.01.2017

1. Činnost odboru

Náhled
09.02.2018

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
19.04.2018

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
02.01.2017

5. Granty a dotace

Náhled
18.04.2018

6. Co si potřebujete vyřídit

Náhled
15.06.2017

Webový portál Integrovaného Systému Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP)

Náhled
12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

03.07.2018

Informace určené veřejnosti v okolí objektů zařazených do skupiny A dle zákona o prevenci závažných havárií

Náhled
02.07.2018

Formulář žádosti o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Náhled
23.04.2018

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

Náhled
03.04.2018

Přehled provozovatelů podle zákona č. 224 z roku 2015 Sb.

Náhled
29.03.2018

Měření kvality ovzduší v malých obcích v topné sezóně 2017 (Ostopovice a Moravany)

29.11.2017

Dokumenty k problematice využití sedimentů z vodních toků a nádrží

22.11.2017

Prezentace z porady pracovníků orgánů ochrany přírody - Brno 11/2017

19.10.2017

Prezentace z porady pracovníků ochrany ZPF ORP JMK konané dne 21. a 22. 9. 2017 v Bzenci

Náhled
03.08.2017

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v letech 2010 – 2016

(pdf, 7,93 MB) 

Náhled
03.08.2017

Vyhodnocení smogových situací v Jihomoravském kraji v lednu a únoru 2017

(pdf, 2,19 MB) 

Náhled
03.08.2017

Monitoring větrné eroze v lokalitě Kuchařovice 2016

(pdf, 2,94 MB) 

Náhled
03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné od 2.5.2016)

Náhled
03.08.2017

Upozornění lékárnám - změna příloh

(doc, 41,5 kB) 

Náhled
03.08.2017

Měření kvality ovzduší v malých obcích v topné sezóně 2016 (Jinačovice, Babice u Rosic)

(pdf, 5,01 MB) 

Náhled
03.08.2017

Metodický pokyn k výsadbě dřevin ve volné krajině v JMK

(pdf, 15,7 MB) 

04.03.2016

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

17.01.2017

Vyhodnocení plnění Plánů odpadového hospodářství 2004-2015

Náhled
17.03.2016

Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství obce

Náhled
11.01.2016

Měřicí kampaň kvality ovzduší v obcích Jihomoravského kraje - zima 2015 (Prace, Chudčice, Velké Pavlovice)

(pdf, 4,48 MB) 

28.05.2015

Rozptylová studie pro posouzení imisního zatížení z větrné eroze

09.03.2018

Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje, 2007-2015

13.11.2014

prezentace na poradě v Bzenci, říjen 2014

12.09.2017

Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

27.02.2015

Stanoviska, závazná stanoviska a povolení provozu dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

14.01.2013

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

01.08.2018

Projednávané záměry na vyhlášení přírodních památek a přírodních rezervací

26.01.2018

Projednávané návrhy plánů péče o přírodní památky a přírodní rezervace

19.06.2012

Zpětný odběr vyřazených elektrozařízení

27.03.2017

Vodní dílo Nové Mlýny - studie VUT FAST Brno

27.03.2017

Vymezené území povodí Nových Mlýnů

15.01.2014

Metodický pokyn k ochraně hnízdních populací rorýse obecného

15.06.2017

Integrovaná prevence IPPC

Náhled
13.02.2017

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány

(pdf, 137 kB)