Infolinka s on-line přepisem pro osoby se sluchovým postižením Využití internetu v domácnosti - průzkum UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OŽP Odbor životního prostředí

08.04.2021

V Jihomoravském kraji se loni v rámci sběrné sítě KS ELEKTROWIN vysbíralo 5 002 tun vysloužilých spotřebičů

Náhled
02.02.2021

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány

(pdf, 148 kB) 

Náhled
16.12.2020

Evropský projekt STARGATE pro udržitelné zemědělství - informační brožura a odběr novinek

01.12.2020

Nejlepší města a obce Jihomoravského kraje obdrží Elektrooskary

25.08.2020

Pozvánka na seminář Hospodaření s dešťovou vodou (Brno, 15. 9. 2020)

Náhled
07.04.2020

Evropský projekt STARGATE - 1. průzkum

Náhled
24.03.2020

Informace pro účastníky řízení – prominutí zmeškání lhůty z důvodu nouzového stavu

(pdf, 158 kB) 

Náhled
14.08.2019

1. Činnost odboru

Náhled
12.06.2020

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
15.06.2020

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
02.01.2017

5. Granty a dotace

Náhled
18.04.2018

6. Co si potřebujete vyřídit

Náhled
11.11.2019

Evropský projekt STARGATE

Náhled
02.07.2018

Formulář žádosti o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Náhled
12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

13.08.2020

Zóny havarijního plánování JMK

09.04.2021

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

Náhled
17.03.2016

Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství obce

Náhled
03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné od 2.5.2016)

Náhled
30.03.2021

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2019

(pdf, 18,8 MB) 

Náhled
20.04.2020

Sborník Voda pro Jihomoravský kraj

(pdf, 3,00 MB) 

21.04.2020

Vliv člověka na koloběh vody - učební materiál pro 8.-9. ročník ZŠ

Náhled
21.04.2020

Voda v půdě - prezentace

(pdf, 3,12 MB) 

04.05.2021

Projednávané návrhy plánů péče o přírodní památky a přírodní rezervace

26.04.2021

Projednávané záměry na vyhlášení přírodních památek a přírodních rezervací

14.02.2020

Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje, 2007-2019

Náhled
14.02.2020

Měření kvality ovzduší v dopravních lokalitách Brno, ul. Poříčí a Koliště

(pdf, 5,77 MB) 

10.05.2021

Informace určené veřejnosti v okolí objektů zařazených do skupin A a B dle zákona o prevenci závažných havárií

Náhled
11.03.2020

Přehled provozovatelů podle zákona č. 224/2015 Sb. - březen 2020

(pdf, 166 kB) 

Náhled
23.08.2019

Informace OOV MŽP o postupu projednávání záměrů týkajících se hraničních vod a o příslušných správních řízeních

(pdf 3,32 MB) 

Náhled
14.02.2020

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2018

(pdf, 16,7 MB) 

17.02.2020

Prezentace ze semináře 7.6.2019 pro majitele vodohospodářské infrastruktury o problematice zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Náhled
29.04.2019

ODBORNÁ ZPRÁVA - BRNO-ZVONAŘKA - vyhodnocení kvality ovzduší 9/2018 – 2/2019

(pdf 18,3 MB) 

Náhled
15.04.2019

Měření kvality ovzduší v lokalitách Česká a Kuřim – 2018

(pdf, 4,74 MB) 

Náhled
05.12.2018

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2017

(pdf, 15,5 MB) 

01.10.2018

Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

Náhled
23.04.2018

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

29.11.2017

Dokumenty k problematice využití sedimentů z vodních toků a nádrží

Náhled
03.08.2017

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v letech 2010 – 2016

(pdf, 7,93 MB) 

Náhled
03.08.2017

Vyhodnocení smogových situací v Jihomoravském kraji v lednu a únoru 2017

(pdf, 2,19 MB) 

Náhled
03.08.2017

Monitoring větrné eroze v lokalitě Kuchařovice 2016

(pdf, 2,94 MB) 

Náhled
03.08.2017

Upozornění lékárnám - změna příloh

(doc, 41,5 kB) 

Náhled
03.08.2017

Měření kvality ovzduší v malých obcích v topné sezóně 2016 (Jinačovice, Babice u Rosic)

(pdf, 5,01 MB) 

Náhled
03.08.2017

Metodický pokyn k výsadbě dřevin ve volné krajině v JMK

(pdf, 15,7 MB) 

17.02.2020

Stanoviska, závazná stanoviska a povolení provozu dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

27.03.2017

Vodní dílo Nové Mlýny - studie VUT FAST Brno

27.03.2017

Vymezené území povodí Nových Mlýnů

17.01.2017

Vyhodnocení plnění Plánů odpadového hospodářství 2004-2015

Náhled
11.01.2016

Měřicí kampaň kvality ovzduší v obcích Jihomoravského kraje - zima 2015 (Prace, Chudčice, Velké Pavlovice)

(pdf, 4,48 MB) 

28.05.2015

Rozptylová studie pro posouzení imisního zatížení z větrné eroze