Krajský úřad získal prestižní ocenění

Krajský úřad Jihomoravského kraj se stal jedním ze dvou krajů v České republice, který získal prestižní certifikát „Přátelské místo“ za rok 2011.

Jde o projekt Českého červeného kříže, jehož cílem je vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb, u kterých bude mít klient s nejrůznějšími typy omezení garanci profesionálního přístupu a dostupnosti služeb. Krajský úřad se trvale snaží zlepšovat služby, které poskytuje svým klientům, těm se specifickými potřebami zvlášť: např. celá budova úřadu (památkově chráněná) je přizpůsobena pro bezbariérový přístup, pracovníci úřadu získali vzdělání ohledně komunikace ve znakové řeči a při poskytování první pomoci.

Ocenění převzala z rukou nositele záštity nad projektem poslance Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka 8. ledna 2012 ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková společně s členkou Rady Jihomoravského kraje Marií Cackovou.

foto JMKfoto JMK