UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Krajský úřad

Nacházíte se na archivních internetových stránkách Jihomoravského kraje.

Aktuální informace naleznete ZDE: www.jmk.cz

 


22.04.2020

Infolinka s on-line přepisem pro osoby se sluchovým postižením

Budova Krajského úřadu JMK

Adresa sídla:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno

Telefon: 54165 1111
Fax: 54165 1209
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Číslo příjmového účtu: 27-7188260227/0100
ID datové schránky: x2pbqzq

 

Úřední deska

Provoz podatelny 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE - vyhledávání
KONTAKTNÍ ÚDAJE - organizační schéma
NAVIGACE -  budovy, kanceláře, zasedací místnosti

 

Organizační řád a organizační schéma, náplně činností
Czech POINT

Šifrovaná e-mailová komunikace

Ortofotomapa úřadoven (jpg, 1,52 MB)
Příjezdová mapa (jpg, 346 kB)
Možnosti parkování - centrum (jpg, 2,85 MB)
Příjezdová mapa - centrum (jpg, 336 kB)
Možnosti parkování - Cejl (pdf, 205 kB)
Příjezdová mapa - Cejl (jpg, 302 kB)

 


Budova Cejl 73 Administrativní a školicí centrum Cejl

Cejl 530/73
601 82 Brno
 

Nabídka pronájmu učeben (pdf, 172 kB)
 

Umístění:

  • Odbor školství
  • Odbor správní a Krajský živnostenský úřad - Krajský živnostenský úřad
  • Odbor kontrolní a právní - oddělení vnější kontroly, oddělení přezkumu obcí
  • Odbor dopravy - oddělení silniční dopravy (dopravní úřad), oddělení dopravně správních agend 

Detašovaná pracoviště

 


Úřední dny, a provozní doba - Czech Point, informace, podatelna, pokladna, vrátnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje pro veřejnost:
Pondělí 8:00 – 17:00 hod. úřední den
Úterý 8:00 – 15:00 hod. provozní doba pro veřejnost
Středa 8:00 – 17:00 hod. úřední den
Čtvrtek 8:00 – 15:00 hod. provozní doba pro veřejnost
Pátek 8:00 – 14:00 hod. provozní doba pro veřejnost

Náhled
18.01.2021

Formulář pro zájemce o výkon funkce přísedícího Krajského soudu v Brně

(doc, 37 kB) 

Náhled
06.01.2021

Strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje

(pdf, 228 kB) 

Náhled
31.08.2020

Kodex etiky Jihomoravského kraje

(pdf, 240 kB) 

Náhled
31.08.2020

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

(pdf, 152 kB) 

Náhled
28.12.2016

Obdržená ocenění a certifikáty Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Náhled
30.11.2017

Jihomoravský kraj je prvním krajem, který obdržel Certifikát ISO/IEC 27001

Certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 27001 proběhl na odboru kancelář ředitelky a odboru informatiky. 

Náhled
19.10.2012

Prestižní certifikát „Přátelské místo“ za rok 2011

Náhled
01.07.2021

Systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Na dvou odborech krajského úřadu byl zaveden systém řízení jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016. 

Náhled
01.07.2021

Krajský úřad Jihomoravského kraje a společenská odpovědnost jako součást řízení organizace

07.08.2017

Gender a rovné příležitosti

Náhled
20.12.2011

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací JMK a jeho orgány

Náhled
25.02.2014

Veřejná registrační autorita I.CA provozovaná JMK

Krajský úřad Jihomoravského kraje provozuje službu Veřejné registrační autority I.CA, tzn. pracoviště oprávněné vydávat elektronické certifikáty ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.