foto 1 foto 2

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - projednání

2. Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (2011) - webová prezentace

 

Vzory formulářů pro podávání připomínek a námitek