foto 1 foto 2

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - projednání

Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (pdf, 294kB)

 

Zadání ZÚR JMK bylo schváleno Zastupitelstvem JMK dne 25.2. 2010

 

Zadání ZÚR JMK je k nahlédnutí na Odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK.