foto 1 foto 2

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 (pdf, 1,0 MB)

Analýza současného stavu EVVO v JMK (pdf, 174 kB)

Mapa sítě ekoporaden v JMK (pdf, 2,44 MB)