Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011–2020

Akční plán EVVO na období 2019 - 2020 (pdf, 487 kB)

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 (pdf, 1,0 MB)

Analýza současného stavu EVVO v JMK (pdf, 174 kB)

Mapa sítě ekoporaden v JMK (pdf, 2,44 MB)