Závěrečný účet JMK za rok 2009

Obsah (doc, 111 kB)

Textová část (doc, 5 622 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 2 177 kB)

Tabulky č. 1 - 31 (xls, 1 468 kB)

Tabulky č. 32 - 36 (xls, 1 468 kB)

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1 - Účetní výkaz Rozvaha - Bilance (rtf, 1 029 kB)

Příloha č. 2 - Komentář k rozvaze (doc, 151 kB)

Příloha č. 3 - Příloha účetní závěrky (rtf, 614 kB)  vč. komentáře (doc, 55 kB)

Příloha č. 4 - Výkaz Fin 2-12 M (rtf, 476 kB)