Do odvolání nebudou žadatelům o dotace zasílány notifikační emaily v systému KEVIS.

Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK

MODEL SILNIČNÍ DOPRAVY PRO VÝHLEDOVOU SÍŤ JMK

 zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o., Atelier ADIAS

 

I.etapa - DOPRAVNÍ PRŮZKUMY, říjen 2008

Průvodní zpráva (pdf, 308kB)

Situace-umístění lokalit průzkumů (pdf, 5 117kB)

II.etapa - VYHODNOCENÍ DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ, prosinec 2008

Dotazovací průzkumy

Průvodní zpráva (pdf, 922kB)
Díl I    -Vyhodnocení (pdf, 5 859kB)
Díl II   -Mapy dopravních okrsků (pdf, 26 952kB)

Průzkumy na křižovatkách a profilech (pdf, 2 148kB)

Průzkumy IAD ve vybraných obcích (pdf, 9 910 kB)

III.etapa - DOPRAVNÍ MODELY, březen 2009

Zpráva (pdf, 1 770kB)

Přílohy 1-6:

1.Kartogramy zatížení stávající silniční síť v roce 2008 (pdf, 988kB)
obsahuje:

1.1 Pro území Jihomoravského kraje

2.Kartogramy zatížení dílčích variant v roce 2030 (pdf, 2 166kB)
obsahují:

2.1.a Sil. R43 v Boskovické brázdě se sil. II.třídy (s propojením na Bystrc)
2.1.b Sil. R43 v Boskovické brázdě se sil. II.třídy (s propojením na Bystrc)-okolí Brna
2.2    Sil. R43 v Boskovické brázdě - bez propojení sil.II.tř.-okolí Brna
2.3.   Pro JZT v Želešické variantě pro okolí města Brna

3.Kartogramy zatížení výhledové silniční síť v úsporné variantě (pdf, 2 371kB)
obsahují:

3.1.a Pro území Jihomoravského kraje v roce 2008
3.2.a Pro území Jihomoravského kraje v roce 2030
3.2.b Pro okolí Brna v roce 2030

4. Kartogramy zatížení výhledové silniční síť v optimální variantě (pdf, 2 417kB)
obsahují:

4.1.a Pro území Jihomoravského kraje v roce 2008 (pdf, 2 422kB)
4.2.a Pro území Jihomoravského kraje roce 2030
4.2.b Pro okolí Brna v roce 2030
 (pdf, 2 422kB)

 

5. Vyškov - modelování IAD (pdf, 286kB)

6. Ivančice – modelování IAD (pdf, 4 031kB) 

DOPLNĚK, duben 2010

Zpráva (pdf, 918kB)
Přílohy 1-3:


1.    Kartogram intenzity dopravy v roce 2030 alternativní varianty (pdf, 1050kB)
1.1  Kartogram intenzity dopravy v roce 2030 alternativní varianty - detail Brna (pdf, 350 kB)
2.    Kartogram intenzity dopravy v roce 2030 varianty bez rozvoje (pdf, 1028kB)
3.    Kartogramy intenzit dopravy vybraných variant řešení komunikační sítě u Kuřimi
obsahují:


K11. R43 v trase "německé dálnice", severní obchvat Kuřim (pdf, 147kB)
K12. R43 v optimalizované trase (dle Ing. Kalčíka), severní obchvat Kuřim  (pdf, 144kB)
K21. R43 v trase "německé dálnice", jižní přivaděč Kuřim (pdf, 147kB)
K22. R43 v optimalizované trase (dle Ing. Kalčíka), jižní přivaděč Kuřim (pdf, 148kB)
K23. R43 v Boskovické brázdě, jižní přivadeč Kuřim (pdf, 153kB)