KŘESADLO - ocenění pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Výročí bitvy u Slavkova Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Veřejné vyhlášky

Náhled
16.11.2017

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53 - stavba "I/53 Dobšice,průtah"

(zip, 1,76 MB) 

Náhled
16.11.2017

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 a I/53 k uzavírce silnice II/408

(zip, 12,4 MB) 

Náhled
15.11.2017

Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/42 „Brno-VMO“ umístěné na pozemcích p.č. 944 a 910/1 oba v k.ú. Pisárky

(zip, 986 kB)  

Náhled
15.11.2017

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/42H

(zip, 565 kB) 

Náhled
15.11.2017

OOP PÚP I/55 Břeclav Nár. hrdinů

(zip, 2,86 MB) 

Náhled
13.11.2017

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o změně rybářského revíru č. 415 155 Želetavka 1A

(pdf, 229 kB) 

Náhled
14.11.2017

Oznámení návrhu místní úpravy provozu na sil. I55 v k.ú. Strážnice a Vnorovy

(zip, 6,8 MB) 

Náhled
10.11.2017

dodatečné povolení stavby "vnější jednotka tepelného čerpadla, kdb + komín" RD čp. 146 v ulici Husova na poz.k.ú. Bílovice nad Svitavou

(pdf, 309 kB) 

Náhled
09.11.2017

uvědomění účastníků územního řízení o vydání odvolacího rozhodnutí - umístění stavby "Kanice, p.č. 459/3, DSNN, 4 RD, Dvořák"

(pdf, 373 kB) 

Náhled
08.11.2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42

(zip, 1,62 MB) 

Náhled
08.11.2017

Seznámení účastníků s podklady pro vydání rozhodnutí

(pdf, 196kB) 

Náhled
07.11.2017

Návrh OOP - výjimka ze zákazů u bobra evropského

(pdf, 277 kB) 

Náhled
08.11.2017

OOP - přechod. DZ na sil. I/54 v k.ú. Vracov

(zip, 1,1 MB) 

Náhled
08.11.2017

OOP - přechod. DZ na sil. I/54 v k.ú. Vlkoš

(zip, 6,2 MB) 

Náhled
08.11.2017

OOP PÚP I/55 Břeclav 1_Máje

(zip, 3,14 MB) 

Náhled
06.11.2017

Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/43 „Brno-Svitavy-Králíky-st.hranice“ umístěné na pozemku p.č. 3043/11 v k.ú. Kuřim

(zip, 845 kB) 

Náhled
02.11.2017

Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/43 „Brno-Svitavy-Králíky-st.hranice“ umístěné na pozemku p.č. 3132/16 v k.ú. Kuřim

(zip, 755 kB)  

Náhled
02.11.2017

Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/43 „Brno-Svitavy-Králíky-st.hranice“ umístěné na pozemku p.č. 445 v k.ú. Svinošice, okres Blansko

(zip, 778 kB) 

Náhled
02.11.2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50, Křižanovice

(zip, 3,74 MB) 

Náhled
02.11.2017

OOP PÚP I/40 Sedlec kolonie

(zip, 3,06 MB) 

06.10.2017

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy k připomínkám a námitkám ve věci ochranných pásem vodního zdroje Vranov

(pdf, 700 kB) (pdf, 4,33 MB) 

Náhled
05.09.2017

oznámení o možnosti převzít písemnost - přerušení řízení o odstranění stavby "zahradní chatka, přípojka NN" na poz.k.ú. Hroznová Lhota

(pdf, 289 kB) 

Náhled
17.02.2017

Návrh stanovení místní úpravy provozu I/23 Zastávka u Brna - bezpečné přechody

(zip, 1 MB)