Akreditovaná školicí střediska

 

POTVRZENÍ  O  ABSOLVOVÁNÍ  PRAVIDELNÉHO  ŠKOLENÍ - stanovisko MD, listopad 2013, (pdf, 646 kB)

Příloha k výše uvedenému stanovisku - MD (pdf, 439 Kb)

SOUBĚH povinnosti podrobit se pravidelnému školení řidičů a školení podle zákoníku práce - stanovisko KrÚ JmK (doc, 48 kB)

EVIDENCE o uskutečněné výuce - stavisko KrÚ JmK (pdf, 649 kB)

LHŮTY  pro absolvování pravidelného školení řidičů - stanovisko MD (pdf,159 kB) 

 


SEZNAM AKREDITOVANÝCH ŠKOLICÍCH STŘEDISEK (xls, 68 kB), aktualizováno k 31.12.2020

INFORMACE PRO ŽADATELE O AKREDITACI (doc. 41 kB)

Žádost o přijetí do kurzu vstupního školení (doc, 31 kB), (doporučený vzor)

Žádost o přijetí do kurzu pravidelného školení (doc, 32 kB), (doporučený vzor)

Oznámení - vstupní školení (doc 69 kB), (doporučený vzor)

Oznámení - pravidelné školení (doc 78 kB), (doporučený vzor)