10. 3. 2009 Zástupci kraje jednali s podnikateli k tématu hospodářské krize

Zástupci kraje jednali s podnikateli k tématu hospodářské krize

Jak na hospodářskou krizi v malých a středních podnicích - to bylo ústřední téma diskusního setkání podnikatelů s představiteli Jihomoravského kraje a Národní ekonomické rady vlády (NERV), které v úterý 10. března uspořádala v brněnském hotelu Voroněž Moravská asociace podnikatelek a manažerek.

Zástupci kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem a jeho náměstkyní Annou Procházkovou potvrdili, že vedení Jihomoravského kraje hodlá na hospodářskou recesi reagovat dvojím způsobem. Bude hledat rezervy a úspory uvnitř - to znamená jak v rámci úřadu, tak krajem zřizovaných organizací. Krajská rada již schválila realizaci personálního auditu, hodlá také centralizovat některé činnosti. Vedení kraje též zvažuje cestu úvěru u Evropské investiční banky. Byla již také zřízena pracovní skupina pro přípravu kraje na eliminaci dopadů hospodářské krize.

Stejně tak hodlá kraj aktivně přistupovat k vytváření vhodných podmínek pro podnikatele v regionu. Hejtman Michal Hašek zdůraznil, že v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod je stále k dispozici 11 miliard korun - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina budou společně hledat strategické priority, do kterých by tyto peníze měly směřovat. Kraj hodlá malé a střední podnikatele podpořit organizováním zahraničních misí, které budou orientovány především na východní trhy. Dojde též k navýšení prostředků dotačního programu kraje zaměřeného na začínající podnikatele. Jako předseda Asociace krajů Michal Hašek potvrdil záměr hejtmanů jednat se zástupci bankovní sféry k tématu garancí za bankovní úvěry, které se v poslední době stávají problémem i pro úspěšné žadatele. Jak konstatovala náměstkyně hejtmana Anna Procházková, základním předpokladem pro budoucí rozvoj celého regionu je realizace hlavních dopravních staveb – ať už jde o železniční uzel v Brně nebo klíčové rychlostní silnice. Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Jiří Rusnok v telemostu Praha – Brno následně potvrdil názorovou shodu se zástupci Jihomoravského kraje na řešení krize.