foto 1 foto 2

Složení komisí Rady Jihomoravského kraje

           
 

KOMISE Rady Jihomoravského kraje

 

dopravy a územního plánování

životního prostředí

regionálního rozvoje

 

11 členů

11 členů

13 členů

předseda

Ing. Alois Vybíral

Mgr. Vladimír Šmerda

Mgr. Jiří Bělehrádek

místopředseda

Ing.arch. Dušan Jakoubek

Ing. František Havíř

Bc. Igor Fučík

místopředseda

Zdeněk Pavlík

Doc. Ing. Jan Satoria, DrSc.

Ing. Vincencia Kaděrová

člen

Ing. Anna Matějková

Josef Hájek

Ing. Stanislav Kamba

člen

Ing. Josef Veselý

Ing. Radim Salay

Bartoloměj Pitlach

člen

Ing. František Svoboda

Ing. Jiří Němec

Ing. Martin Bedrava

člen

Ing. Zdeněk Komůrka

Mgr. Šárka Cechová

RNDr. Marie Michalicová

člen

Ing. Jiří Pustina

Ing. Václav Košacký

Ing. Miloš Kozumplík

člen

Vladimír Ryba

Ing. Pavel Pastorek

Ing. Jan Reichl

člen

Ing. Arch.Zdeněk Koudelka

Antonín Kment

Ing. Petr Marcinčák

člen

Ing. Jana Drápalová

RNDr. Mojmír Vlašín

Ing. František Sivera

člen

 

Alena Matějíčková

člen

 

 

Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

       
 

legislativní

sociální

zdravotní

  7 členů 11 členů 11 členů
předseda JUDr. Marie Cacková PhDr. Jan Králík MUDr. Lubor Šimeček
místopředseda Mgr. Zdeněk Mokrý Ing. Jana Matušinová Ing. Pavel Balík
místopředseda Ing. Pavel Březa MUDr. Jozef Fuska MUDr. Oldřich Ryšavý
člen Josef Urbánek Mgr. Ing. Oldřich Haičman MUDr. Pavel Krejzlík
člen JUDr. Marie Marková  Ing. Hana Komariková MUDr. Bohumila Majtanová
člen Mgr. Michal Bortel René Remeš MUDr. Daniel Rychnovský
člen Mgr. Dita Horová Mgr. Lenka Dražilová Ing. Roman Sládek
člen   Mgr. Hana Svobodová Ing. Jiří Kadrnka
člen   Jana Bohuňovská MUDr. Rostislav Verner
člen   Mgr. Jiří Janda MUDr. Vojtěch Adam
člen   Lubomír Petrželka MUDr. Jiří Růžička
       
 

finanční a majetková

sportovní

pro rozvoj venkova

  11 členů 11 členů 13 členů
předseda Pavel Prokop Jan Husák Rostislav Koštial
místopředseda JUDr. Jakub Tihelka Jaroslav Zoubek František Houšť
místopředseda Ing. Jan Procházka Zdeněk Balabán Ing. Augustin Forman
člen Jan Koráb Ing. Vlastimil Kocanda Petr Bíza
člen Ing. Jiří Durák Mgr. Ludmila Pšenáková Ing. Ladislav Zouhar
člen Ing. Zdeněk Vích, CSc. Mgr. Richard Zemánek Jiří Životský
člen Ing. Štefan Šottník Andrea Řičicová PaedDr. Zdeněk Peša
člen Zdeněk Adamec Ing. Michal Hlaváč Ing. Petr Marcinčák
člen Dr. Bc. Igor Žiška Ing. Michal Šottner Libor Kosour
člen Ing. Pavel Březa Mgr. Ivo Pojezný Ing. Tamara Korešová MBA
člen Ing. Jiří Václavek Ing. Jiří Lefner Mgr. Petr Orlický
člen     Ludmila Živná
člen     Ing. Miloš Havránek
   
 

pro meziregionální vztahy

pro výchovu a zdělávání

kulturní

  11 členů 11 členů 11 členů
předseda Mgr. David Macek Bc. Igor Fučík PaedDr. Ilona Sokolová
místopředseda PhDr. Jaroslava Králová Ing. Ludvík Kostelanský Jan Koráb
místopředseda neurčen RNDr. Petr Hájek JUDr. Helena Sýkorová
člen Ing. František Havíř Ing. Marie Kozáková Lucie Krausová
člen Ing. Zdeněk Vích, CSc. Ing. Martin Bálka Mgr. Marie Pachtová
člen PhDr. ThLi. František Holeček J. Ing.arch. Martin Kovařík Ing. Jaromíra Vítková
člen JUDr. Vladimír Gašpar Mgr. Jan Svítil Mgr. Jiří Šimeček
člen PaedDr. Ilona Sokolová PaedDr. Miroslav Hula Mgr. Zdeněk Čižmář
člen RNDr. Igor Poledňák Mgr. Karel Švábenský Mgr. Jarmila Milotová
člen Jan Šinogl Mgr. Jaroslava Baštařová Mgr. Dušan Sušil
člen Doc. Ing.arch. Jiří Löw Ing. Zdeněk Lukeš Mgr. David Dallago
člen JUDr. Jan Navrátil