Informace č.j.: JMK 4728/2007

Jihomoravský kraj

Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 4728/2007                      S-JMK 35/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                               10. 1. 2006                                            

 

 

Korespondence s Rakouskem – IIb - poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

            dne 31. 12. 2006 Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence Rakouskem – IIb“ (dále jen „Žádost“).

 

 

Dle Žádosti požadujete „předat kopie dopisu korespondence s Rakouskem ze dne 10.1.2006, na který je odkazováno ve sdělení OPO č.j. JMK138196/2006 na str. 2 pod bodem 17.“.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to kopii dopisu ze dne 10. 1. 2006.

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová

                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního  

 

 

 

 

                                                                       

Přílohy: dle textu (7 A4 jednostranných, 24 A4 oboustranných)