Informace č.j.: JMK 4725/2007

Jihomoravský kraj

Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 4725/2007                      S-JMK 38/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                               10. 1. 2006                                            

 

 

Korespondence s Rakouskem – IIc - poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

            dne 31. 12. 2006 Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace  podle zákona 106/99 – korespondence Rakouskem – IIc“ (dále jen „Žádost“).

 

Dle Žádosti požadujete „předat kopie dopisu korespondence s Rakouskem ze dne 3.7.2006, na který je odkazováno ve sdělení OPO čj. JMK138196/2006 na str. 2 pod bodem 15.“.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadovanou informace, a to kopii dopisu s datem 3. 7. 2006.

 

 

 

            S  pozdravem

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová
                                                                             vedoucí odboru právního a organizačního

                                                               
                                                                        

 

 

Příloha: dle textu (1 A4 oboustranná)