Informace č.j.: JMK 4727/2007

Jihomoravský kraj

Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                                 Brno

JMK 4727/2007                      S-JMK 34/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                               10. 1. 2006                                            

 

 

Korespondence s Rakouskem – IIa - poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

            Dne 31. 12. 2006 Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence Rakouskem – IIa“ (dále jen „Žádost“).

 

 

Dle Žádosti požadujete „předat kopie

a)      dopisu hejtmana JMK94770/2006, JMK100679/2006, JMK126211/2006, JMK 88951/2006

b)      dopis dolnorakouského hejtmana z 6.4.2006“.

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:

 

písm. a) Žádosti:

 

  1. dopis hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 25. 7. 2006 (č.j.: JMK 94770/2006),
  2. dopis hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 8. 8. 2006 (č.j.: JMK 100679/2006),
  3. dopis hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 12. 10. 2006 (č.j.: JMK 126211/2006),
  4. dopis hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 23. 8. 2006 (č.j.: JMK 88951/2006).

 

k písm. b) Žádosti:

 

  1. dopis dolnorakouského hejtmana ze dne 6. 4. 2006.

 

 

 

            S  pozdravem

 

 

                                                                                  JUDr. Lenka Cundová
                                                                     vedoucí odboru právního a organizačního                                   

 

Přílohy: dle textu (4 A4 jednostranné, 1 A4 oboustranná)