7. 3. 2009 Hejtman na místech ohrožených povodní

Hejtman na místech ohrožených povodní

Inspekci míst Jihomoravského kraje ohrožených povodňovým nebezpečím věnoval hejtman Michal Hašek sobotu 7. března. S radním Ivo Polákem a dalšími spolupracovníky odpovědnými za životní prostředí a krizové řízení se vydal nejprve na dispečink Povodí Moravy, kde ho ráno informovali o aktuální situaci na Dyji a řece Moravě.
Hejtman začal svoji cestu v Moravském Písku, kde si v doprovodu starosty Jana Tihlaříka a místních dobrovolných hasičů prohlédl protipovodňovou bariéru na silnici směrem na Uherský Ostroh, kterou zde Povodí Moravy vybudovalo. Ve Veselí nad Moravou jej starosta Jaroslav Hanák se spolupracovníky seznámil se situací na jezu, v Hodoníně si hejtman prohlédl nová povodňová vrata, uzavírající rozvodněné Moravě cestu do koryta Kyjovky. V Břeclavi starosta Dymo Piškula informoval hejtmana o povodňových plánech města a představil mu mobilní protipovodňové bariéry místní výroby, které město úspěšně vyzkoušelo v roce 2007. Michal Hašek se také v doprovodu generálního ředitele České naftařské společnosti Zdeňka Svobody seznámil se způsobem zabezpečení naftových vrtů v Charvatské Nové Vsi pro případ povodně, aby nedošlo ke kontaminaci vody.
Z Břeclavi hejtman odjel na Znojemsko do Podhradí nad Dyjí, kde měli třetí stupeň povodňové aktivity v pátek, od té doby však hladina řeky klesala. Hovořil zde se starostou Petrem Čálkem o zkušenostech z minulých povodní a seznámil se s plány protipovodňových opatření, která dosud nebyla realizována. Slíbil podporu tomuto projektu Povodí Moravy – příspěvek kraje na projektovou dokumentaci a také na opravu kanalizace, která byla zničena po povodni v roce 2006.
„Odjíždím z dnešní inspekční cesty se závěrem, že letos uskutečníme cvičení Integrovaného záchranného systému kraje s tématem přípravy na povodňové situace. Chtěl bych, aby zastupitelstvo kraje, navzdory recesi, vyčlenilo část prostředků na krizové řízení, abychom mohli nabídnout pomoc nejvíc ohroženým obcím. Například pořízením mobilních protipovodňových systémů. Budeme teď zkoumat technická zařízení tohoto typu a vybírat finančně i technicky nejvhodnější varianty,“ řekl na závěr cesty hejtman. Ocenil nasazení místních samospráv v obcích a městech s vyhlášeným stavem pohotovosti, práci povodňových štábů i dobrovolníků.