4. 3. 2009 Setkání s ekologickými organizacemi

Setkání se zástupci nestátních neziskových organizací působících v oblasti EVVO

O rozsahu existujících i možných budoucích chráněných území v kraji a o jejich možných kolizích s vybranými rozvojovými projekty se mimo jiné hovořilo na pracovním setkání se zástupci nevládních neziskových organizací, které 4. března uspořádal krajský úřad. Za Jihomoravský kraj se středečního setkání zúčastnila náměstkyně hejtmana Anna Procházková, členové rady kraje Ivo Polák, Milan Venclík a Jaroslav Pospíšil, ředitel úřadu Jiří Crha a předseda výboru pro životního prostředí a zemědělství Václav Horák.