Informace č.j.: JMK 27257/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor správní

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

Váš dopis zn./ze dne            naše č. j.                         naše Sp. Zn.                          Vyřizuje/linka                          Brno

22. 2. 2009                            JMK 27257/2009                                                        Mgr. Koníček/2251                26. 2. 2009

 

 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace

 

 

V neděli dne 22. 2. 2009 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) prostřednictvím elektronické podatelny Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o „umožnění nahlédnutí do spisu přestupkového řízení Městského úřadu Pohořelice, do kterého směřovala Vaše stížnost vyřizovaná Krajským úřadem pod sp. zn.
S-JMK 10967/2009/OSP. Uvedená žádost doručená na elektronickou podatelnu byla zpracovávána pracovníky podatelny v pondělí dne 23. 2. 2009. Odbor správní, příslušný k vyřízení žádosti v rámci Krajského úřadu, se tak mohl žádostí zabývat nejdříve dne 24. 2. 2009 s tím, že k vyřízení žádosti je zákonem stanovena lhůta 15-ti dnů.

 

Vzhledem k tomu, že Vaše stížnost vyřizovaná pod sp. zn. S-JMK 10967/2009/OSP byla v pátek dne 20. 2. 2009 vyřízena a sdělní o způsobu jejího vyřízení bylo předáno k poštovní přepravě k doručení na Vaši adresu uvedenou shora, byl rovněž vrácen výše uvedený přestupkový spis zpět do Pohořelic.

 

S ohledem na shora uvedené nemůže Krajský úřad Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. vyřídit věcně, tj. požadované informace poskytnout nebo odmítnout, příp. činit další úkony k věcnému vyřízení jako je doplnění žádosti, výzva k zaplacení úhrady za požadované informace apod., neboť požadovanou informací již nedisponuje.

 

V případě, že budete mít o požadovanou informaci zájem i po vyřízení stížnosti týkající se přestupkového řízení Krajským úřadem, můžete se se žádostí o informace obrátit na Městský úřad Pohořelice.

 

S pozdravem

 

 

 

JUDr. Lenka Cundová, .v.r.

vedoucí odboru správního